ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο

ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο

Πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2014, έναντι 1,528 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν το μήνα Ιούνιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 278 εκατ. ευρώ ή 16,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,987 δισ. ευρώ έναντι 1,709 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αύξηση παρουσίασαν και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 22 εκατ. ευρώ ή 12,1% (Ιούνιος 2014: 203 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 181 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 13,7% και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 2,5%.

Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 71% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (138,6%).

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2,917 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 2,589 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 464 εκατ. ευρώ ή 13,4% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 137 εκατ. ευρώ.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,6%, καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 10 ευρώ ή 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 42,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 32,3% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 23,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Ιούνιος 2014: 1.213 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 983 εκατ. ευρώ).

Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 44 εκατ. ευρώ ή 6,6% (Ιούνιος 2014: 718 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 674 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 111 εκατ. ευρώ ή 18,3% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,8% (Ιούνιος 2014: 494 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 375 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% τον Ιούνιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Ιούνιος 2014: 314 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 258 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,4% (Ιούνιος 2014: 119 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 98 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 109 εκατ. ευρώ ή 49,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 6,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 236 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 43,6% και διαμορφώθηκαν σε 95 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 19%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2.334 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 1,456 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.477 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12,2%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 33,1%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν σε 588 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ. ευρώ. Επίσης οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 523 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,2%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 2,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 347 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,8% και διαμορφώθηκαν σε 229 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούνιο του 2014 διαμορφώθηκε σε 2.697 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 16,3% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 9,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 880 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,8%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 25% (Ιούνιος 2014: 752 χιλ., Ιούνιος 2013: 602 χιλ). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,8% και 12,2% αντιστοίχως και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 41,2%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1,9% και διαμορφώθηκαν σε 236 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν σε 79 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014 αυξήθηκε κατά 15,6% και διαμορφώθηκε σε 6.264 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.421 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 3.701 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 2.563 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 26,7%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 1,9% και 15,1% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 33,8%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν σε 382 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 22% και διαμορφώθηκαν σε 203 χιλ. ταξιδιώτες.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα»: Καταργούν τα επιδόματα γάμου και τέκνων