Φορολογικό τερατούργημα: 5 διαφορετικές τιμές για τα ακίνητα!

Φορολογικό τερατούργημα: 5 διαφορετικές τιμές για τα ακίνητα!

Υπολογίζουν τις τιμές των ακινήτων όπως τους συμφέρει κάθε φορά, με πέντε διαφορετικούς τρόπους - Άλλη μια «επιτυχία» της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου

Μετά αναρωτιούνται γιατί κανείς δεν επενδύει στην Ελλάδα! Είναι τουλάχιστον τραγικό το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει με πέντε διαφορετικούς τρόπους την τιμή ενός ακινήτου για να επιβάλλει φόρους. Κάθε φορά ο υπολογισμός είναι διαφορετικός κατά πως βολεύει το κράτος.

Αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο μπάχαλο και να μην ξέρει κανείς πια είναι η τιμή και η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.

Δείτε αναλυτικά:

ΕΝΦΙΑ

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπολογίζεται με τιμές που είναι σχεδόν ταυτόσημες με τις αντικειμενικές, αλλά δεν είναι οι αντικειμενικές. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνονται υπόψη μειωτικοί συντελεστές που αφορούν στο αν ένα ακίνητο είναι κατασκευασμένο με πέτρα και όχι μπετόν, το αν διαθέτει ανελκυστήρα ή αν οι τοίχοι του έχουν πάχος άνω των 60 εκατοστών.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή της αναγραφόμενης τιμής στο συμβόλαιο εφόσον αυτή είναι υψηλότερη από την αντικειμενική. Ο φόρος βαρύνει τον αγοραστή.

Φόρος υπεραξίας ακινήτων

Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή του ακινήτου και επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής που απέκτησε το ακίνητο και της τιμής στην οποία το μεταβιβάζει. Η τιμή μεταβίβασης έχει οριστεί η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο, δηλαδή η εμπορική τιμή.

Πλειστηριασμοί ακινήτων

Για τους πλειστηριασμούς έχει αποφασιστεί να ορισθεί ως τιμή εκκίνησης μια νέα τιμή. Θα είναι στα 2/3 της αντικειμενικής τιμής ενώ με το σημερινό καθεστώς η ελάχιστη τιμή είναι στο 100% της αντικειμενικής τιμής.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ή εν συντομία ΤΑΠ εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και τα έσοδά του καταλήγουν στα ταμεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΤΑΠ υπολογίζεται μόνο με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι συντελεστές, όπως ο όροφος ή η παλαιότητα.

Η ύπαρξη των έξι διαφορετικών τιμών στα ακίνητα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά την ευθυγράμμιση εμπορικών και αντικειμενικών τιμών. Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί σχετική επιτροπή η οποία εργάζεται με χρονοδιάγραμμα που προβλέπει ότι οι αντικειμενικές με τις εμπορικές τιμές πρόκειται να ευθυγραμμιστούν έως το τέλος του 2016.

Πηγή: capital.gr