Στρες τεστ: Ικανοποιημένο το ΤΧΣ για τις ελληνικές τράπεζες

Στρες τεστ: Ικανοποιημένο το ΤΧΣ για τις ελληνικές τράπεζες

Οι συνεχείς προσπάθειες των τραπεζών για αναδιάρθρωση και κεφαλαιακή ενίσχυση επιβραβεύτηκαν με τα αποτελέσματα των στρες τεστ, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΤΧΣ Αναστασία Σακελλαρίου.

Η ανακοίνωση, αναφέρει αναλυτικά:

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Τράπεζας της Ελλάδα (ΤτΕ) αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ. Η άσκηση αυτή περιελάμβανε τον έλεγχο της ποιότητας του ενεργητικού (AQR) και την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) κατά την οποία αξιολογήθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια των υπό εξέταση τραπεζών βάσει διαφορετικών σεναρίων και συγκρίθηκε έναντι των ελαχίστων ορίων του κάθε σεναρίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ κα. Αναστασία Σακελλαρίου αναγνωρίζει το θετικό αποτέλεσμα αυτής της άσκησης, καθώς η Συνολική Αξιολόγηση αντιπροσωπεύει μια ενδελεχή επισκόπηση των 130 τραπεζών σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η επιτυχία αυτής της άσκησης επιβραβεύει τις συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης των τελευταίων δύο ετών που έχουν σημαντικά αναμορφώσει τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας».