ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις για το 10% του εισοδήματος

Αποδείξεις για το 10% του εισοδήματος

Αλλαγές έχουν επέλθει στο μέτρο των αποδείξεων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρις του ποσού των 10.500 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:

Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών ισχύει μόνο για εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες.

Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις, δεν έχουν κανένα όφελος. Αντίθετα αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου είανι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.