ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρώνει κι άλλους φόρους η ΕΛΒΑΛ

Πληρώνει κι άλλους φόρους η ΕΛΒΑΛ

Tα αποτελέσματα της προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που είχε υποβάλει η ΕΛΒΑΛ ΑΕ για τις λογιστικές διαφορές που είχε καταλογίσει ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011 έγιναν γνωστά σήμερα Τρίτη, 20/1/15

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την προσφυγή καταλογίστηκαν στην εταιρεία λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 7.396.197,07 ευρώ (έναντι 9.654.938,03 ευρώ του τακτικού φορολογικού ελέγχου), από τις οποίες προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.566.601,48 ευρώ, πλέον προσαύξηση φόρου 1.031.737,42 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 2.598.338,90 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΕΛΒΑΛ προτίθεται να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης, σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2014 με το ποσό των 1.200.000 ευρώ.