ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον «αέρα» το σύστημα έλεγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια

Στον «αέρα» το σύστημα έλεγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια

Παγωμένος παραμένει ακόμα ο πολυδιαφημισμένος περιορισμός του λαθρεμπορίου καυσίμων στα πρατήρια της χώρας, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που καταχωρεί ο πρατηριούχος κατά την παραλαβή των καυσίμων.

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΤΥΠΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Και δεν φτάνει μόνο αυτό άλλα δεν έχει βρεθεί λύση σε ότι αφορά την οργανωτική και στελεχιακή ενίσχυση των αρμόδιων Γενικών Γραμματειών σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Μπορεί φυσικά να έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και ακόμη το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του δημόσιου οφέλους.

Η αναλγησία, και η αδιαφορία των υπευθύνων έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια ανυποψίαστοι οδηγοί να είναι απροστάτευτοι σε ότι αφορά την ποιότητα του καύσιμου που χρησιμοποιούν στα οχήματα τους, και το κυριότερο το Κράτος να χάνει τεράστια χρήματα πόσα, από την φοροδιαφυγή.

Παρά το ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί στο 98% των πρατηρίων και το 94% αυτών έχουν συνδεθεί και μεταδίδουν στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων τα δεδομένα της κίνησης καυσίμων στις δεξαμενές τους, διατηρούνται εκκρεμότητες που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση των στοιχείων που μεταδίδουν τα πρατήρια.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών είχε καταλυτική ημερομηνία λειτουργίας την 27η Αυγούστου 2013, αλλά λόγω καθυστέρησης ανάπτυξης του σχετικού λογισμικού της ΓΓΠΣ το σύστημα τελικά άνοιξε την 31 Μαρτίου 2014. Από την επομένη, τα πρατήρια είχαν την υποχρέωση να μεταδίδουν δεδομένα στη ΓΓΠΣ, στην περίπτωση που δεν θα μετέδωσαν τα δεδομένα, επειδή δεν είχαν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών-εκροών, προβλέπεται η επιβολή προστίμων με αναδρομική ισχύ, καθώς οι πρατηριούχοι είχαν την υποχρέωση τόσο να διατηρήσουν τα δεδομένα, όσο και να τα μεταδώσουν με την έναρξη του συστήματος.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας προτείνει ως άμεσες ενέργειες:

- Επίλυση του ζητήματος της απαίτησης νέων ογκομετρήσεων: Προτείνεται να μην απαιτούνται νέες ογκομετρήσεις και να γίνονται αποδεκτές όλες οι υπάρχουσες ογκομετρήσεις -με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες- και τα παραγόμενα ισοζύγια δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Για αποκλίσεις άνω του 1,5% να γίνονται υποχρεωτικά νέες ογκομετρήσεις. Διαφορετικά, με καταληκτική ημερομηνία μέχρι την 31/12/2015, θα πρέπει να γίνουν άσκοπες νέες ογκομετρήσεις. Δηλαδή θα γίνει «παραγωγή» ογκομετρήσεων χωρίς ουσιαστικό λόγο, με πολύ υψηλό κόστος και μοναδικό όφελος τα κέρδη των συνεργείων ογκομετρήσεων.

- Η αλλαγή νομοθετικού πλαισίου του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια, προκειμένου να καλυφθούν οι παρατάσεις που έχουν δοθεί προφορικά κατά το παρελθόν, ώστε να μην επιβάλλονται αναδρομικά πρόστιμα.

- Η εφαρμογή των «συστημάτων ασφαλείας» (alarms) στη ΓΓΠΣ για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, για περιπτώσεις παραβίασής του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των τιμολογίων αγοράς καυσίμων. Καθορισμός διαδικασίας άμεσου -επιτόπου ελέγχου-, σε περιπτώσεις ενδείξεων alarm.

- Να υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης (ανά εγκαταστάτη) το οποίο να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και να περιλαμβάνει τη διαδικασία λειτουργίας και οδηγό ελέγχου του συστήματος εισροών-εκροών, ώστε οι ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ουσιαστικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία του συστήματος κάθε εγκαταστάτη. Σήμερα, με την έλλειψη των εγχειριδίων χρήσης, δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου.

- Να δημιουργηθεί μηχανισμός πιστοποίησης και ελέγχου των εγκατεστημένων λογισμικών.

- Να καθοριστεί διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που καταχωρεί ο Πρατηριούχος κατά την παραλαβή των καυσίμων. Με την υφιστάμενη διαδικασία οι Πρατηριούχοι καταχωρούν μόνοι τους τα στοιχεία της προμηθεύτριας Εταιρίας στο σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης της ορθότητας αυτών των στοιχείων (το σύστημα δεν είναι αυτοματοποιημένο).

- Πέραν των ανωτέρω, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή και αξιοποίηση του συστήματος εισροών-εκροών με ουσιαστικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της παρανομίας είναι επιβεβλημένη η άμεση οργανωτική και στελεχιακή ενίσχυση της ΓΓΠΣ/ΓΓΔΕ.

Ρoή Ειδήσεων