ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικό Επιμελητήριο: Πώς το ασφαλιστικό εξοντώνει ελεύθερους επαγγελματίες - Λύσεις υπάρχουν!

Οικονομικό Επιμελητήριο: Πώς το ασφαλιστικό εξοντώνει ελεύθερους επαγγελματίες - Λύσεις υπάρχουν!

Όπως προκύπτει από μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για κάθε 10 ευρώ που βγάζει ένας οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας τα 7 πηγαίνουν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές!

Εξηγεί σε ανακοίνωσή του, το Οικονομικό Επιμελητήριο, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως: «Αν συνυπολογίσουμε το φορολογικό συντελεστή επί των εσόδων, το τέλος επιτηδεύματος, την ετήσια εισφορά αλληλεγγύης και την προκαταβολή φόρου - το τελικό καθαρό ποσό, που μένει, είναι μόλις το 30% ενώ ούτε στα χαμηλά εισοδήματα υπάρχει όφελος, με το ποσοστό να υποχωρεί κάτω από το 30%».

Το Επιμελητήριο επιμένει στις προτάσεις που έχει καταθέσει και οι οποίες «δεν θα εξοντώνουν τους οικονομολόγους και τους ελεύθερους επαγγελματίες συνολικά».

Αυτές είναι:

• Μεικτός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα χρόνια ασφάλισης (όπως ισχύει σήμερα), ούτε μόνο το εισόδημα τους (όπως καταγράφεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση), αλλά και τις δυο αυτές παραμέτρους.

• Να διατηρηθεί το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο στο ασφαλιστικό σύστημα να λειτουργούν τρία ταμεία, που θα περιλαμβάνουν επίσης αυτό των μισθωτών και των αγροτών.

• Το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός τους (50% στα υψηλά εισοδήματα και σημαντικά χαμηλότερο όσο μειώνεται το εισόδημα), το οποίο διασφαλίζει την αποπληρωμή και των υπόλοιπων υποχρεώσεών τους (π.χ. δάνεια), τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους, και την κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.

• Την απαλλαγή, για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, των νέων ασφαλισμένων από την καταβολή εισφορών τουλάχιστον για τον κλάδο σύνταξης.