ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Για πρώτη φορά μείωση του μέσου επιτοκίου δανεισμού των επιχειρήσεων

ΕΚΤ: Για πρώτη φορά μείωση του μέσου επιτοκίου δανεισμού των επιχειρήσεων

Το μέσο επιτόκιο για τα νέα δάνεια των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης μειώθηκε τον Φεβρουάριο, για πρώτη φορά, κάτω από το 2%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο (composite cost - of - borrowing indicator) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 1,98%.

Το επιτόκιο για νέα δάνεια, αξίας μεγαλύτερης του 1 εκατ. ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο (σταθερό για το πρώτο τρίμηνο) μειώθηκε επίσης κατά 11 μονάδες βάσης στο 1,28%.

Το επιτόκιο για δάνεια αντίστοιχου ύψους, με σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών, μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 2,02%.

Στην περίπτωση των δανείων ύψους έως 250.000 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο (σταθερό για το πρώτο τρίμηνο), το μέσο επιτόκιο μειώθηκε 7 μονάδες βάσης στο 3,16%.

Το μέσο επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Φεβρουάριο στο 2,20%. Για τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο (σταθερό για διάρκεια έως ενός έτους), το επιτόκιο διατηρήθηκε στο 2,00%, ενώ για τα στεγαστικά με σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,33%.

Την ίδια περίοδο, το επιτόκιο για νέα καταναλωτικά δάνεια στα νοικοκυριά, με κυμαινόμενο επιτόκιο (σταθερό έως ένα έτος) μειώθηκε 31 μονάδες βάσης στο 5,00%.

Το επιτόκιο για τις καταθέσεις των νοικοκυριών με προθεσμία έως ένα έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,62%, όπως αμετάβλητο στο 0,60% διατηρήθηκε και το επιτόκιο των καταθέσεων με τρίμηνη προθεσμία ανάληψης.

Ρoή Ειδήσεων