ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακουφίζουν οι εγγυήσεις για ασφαλείς καταθέσεις

Ανακουφίζουν οι εγγυήσεις για ασφαλείς καταθέσεις
Η παροχή ρευστότητας, ακόμη και στο ενδεχόμενο υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς χρεοκοπίας...

Η παροχή ρευστότητας, ακόμη και στο ενδεχόμενο υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς χρεοκοπίας, δίνει ανάσα στους καταθέτες οι οποίοι έτρεμαν για τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τραπεζιτών, η συμμετοχή των ιδιωτών η οποία είναι εθελοντική, ισοδυναμεί με ένα hair cut της τάξεως του 20% επί των επιμηκυνόμενων ομολόγων, δηλαδή υψηλότερο από την υπόθεση (15%) κουρέματος, υπόθεση βάσει της οποίας οι ελληνικές τράπεζες υποβλήθηκαν στα πρόσφατα stress tests.

Οι επιπτώσεις αυτού του hair cut προσδιορίζονται μεταξύ 6 και 9 δισ. ευρώ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες, καθιστώντας το θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας σοβαρότερο από εκείνο της ρευστότητας, που όπως φαίνεται έχει καλυφθεί.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα συμμετάσχουν στο σχέδιο διάσωσης, δεδομένου ότι όλες έχουν συμμετοχή του δημοσίου το οποίο κατέχει προνομιούχες μετοχές, βάσει του αρχικού πακέτου ενίσχυσης που είχαν λάβει επί Αλογοσκούφη.

Υπενθυμίζεται ότι η βελτίωση των δεικτών των ελληνικών τραπεζών στα πρόσφατα stress tests προκύπτει με βάση τις παραδοχές αποφάσεων ή κινήσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί (π.χ. αυξήσεις κεφαλαίου, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων) και που η ολοκλήρωσή τους έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τα stress tests.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να καλύψουν μόνες τους τις ανάγκες ενίσχυσης των κεφαλαίων, μπορούν να καταφύγουν στον μηχανισμό του EFSF που θα ενισχυθεί για το σκοπό αυτό με πρόσθετα κεφάλαια. Αυτό σημαίνει, εξηγούν στελέχη της τραπεζικής αγοράς πως οι τράπεζες που δεν θα καλύψουν τα κεφάλαια που απαιτούνται, ουσιαστικά οδηγούνται σε κρατικοποίηση.