ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθάκης: Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα

Σταθάκης: Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα

Για οδικό χάρτη της Ελλάδας ο οποίος περιλαμβάνει τα στάδια «για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία μετά από μια μακρά περίοδο σύγκρουσης», έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Όπως είπε, ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την υλοποίηση της συμφωνίας του Αυγούστου, την διαμόρφωση ενός φιλικού επενδυτικού σχεδίου και την ψήφιση νέου νόμου για τις συμβάσεις που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια.

Τα στάδια, όπως τα ανέφερε ο υπουργός, είναι τα εξής:

- Η συγκεκριμενοποίηση της συμφωνίας τον Αύγουστο.

- Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.

- Η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

- Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή, τα τεχνικά κλιμάκια εργάζονται στην Αθήνα, ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.

- Η οριστική διευθέτηση του ζητήματος του μακροχρόνιου χρέους, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το περιβάλλον για μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

Ακόμη, ο υπουργός σημείωσε ότι, για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, τα πρώτα βήματα για το οποίο υλοποιούνται άμεσα από την κυβέρνηση μέσα από:

- «Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που εστιάζει στις επιχειρήσεις start-ups, στην καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.
- Το Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα συγκεντρώσει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την ενίσχυση δυναμικών τομέων, όπως τον αγροδιατροφικό, την πληροφορική, τις υπηρεσίες υγείας, την ενέργεια, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.
- Τη σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας κινήτρων για την ενίσχυση των νευραλγικών τομέων της οικονομίας, αλλά και την ψήφιση ενός νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία».

Σχετικές ειδήσεις