ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσώνει το χάπι» το ΥΠΟΙΚ: Επιτάχυνση εξόδου στις αγορές από τις παρεμβάσεις στο χρέος

«Χρυσώνει το χάπι» το ΥΠΟΙΚ: Επιτάχυνση εξόδου στις αγορές από τις παρεμβάσεις στο χρέος

Μετά την ψυχρολουσία στο Eurogroup των Βρυξελλών, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν για το χρέος θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της εξόδου από τις αγορές.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει τόνωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και εξάλειψη της αβεβαιότητας. Όπως σημειώνεται, εξασφαλίζεται για μακρύ χρονικό διάστημα η χρηματοδότηση της οικονομίας με «πολύ ευνοϊκούς όρους».

Αναλύοντας τις αποφάσεις που έλαβε την Τρίτη το Eurogroup, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υιοθετήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης όπως τον είχε εισηγηθεί η ελληνική πλευρά αποτρέποντας έτσι την επιβολή των «υπό αίρεση μέτρων», ύψους 2% του ΑΕΠ, ή 3.6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, επισημαίνουν ότι συμφωνήθηκε πως «τα Gross Financing Needs (οι συνολικές δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους) θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την μεσοπρόθεσμη περίοδο και μετά το πρόγραμμα, και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, έπειτα».

Εξηγούν ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώνει πάνω από το 15% του ΑΕΠ για τόκους και χρεολύσια το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα πληρώνει κάτω του 20% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια (τα οποία είναι σταθερά στο ύψος των 14.8 δισ. το χρόνο), είναι χαμηλό με βάση όλους τους συγκριτικούς δείκτες για χώρες με ανάλογα οικονομικά χαρακτηριστικά. Και μειώνει αποφασιστικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Ο «οδικός χάρτης» για το χρέος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημιουργία του οδικού χάρτη που διαθέτει ως ισχυρό στοιχείο το γεγονός ότι «αρχίζει και τελειώνει εντός του προγράμματος χωρίς να παρατείνει την αβεβαιότητα για μετά».

Το χρέος ρυθμίζεται άμεσα το θέμα του χρέους με μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα και εμπροσθοβαρώς θα υπάρξει:

  • Ομαλοποίηση των πληρωμών τόκων. Δεν θα υπάρξουν, δηλαδή, τα "βουνά" πληρωμών, όπως του 2022 και 2023 -smoothing «Εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής για το EFSF, σύμφωνα με την τρέχουσα σταθμισμένη μέση λήξη».
  • Μείωση επιτοκίων σε συγκεκριμένο κομμάτι του χρέους «Χρήση της χρηματοδότησης από EFSF /ESM για τη μείωση του κινδύνου από τα επιτόκια χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος».
  • Σταθεροποίηση των επιτοκίων, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων του ESM. Τα σταθερά επιτόκια δημιουργούν ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον καθώς αφαιρούν την αβεβαιότητα που προκύπτει από τα κυμαινόμενα.

Σημειώνουν πως σύμφωνα με το Eurogroup «η απόφαση για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF και τη μείωση των κινδύνων επιτοκίου θα πρέπει να λαμβάνονται ως θέμα προτεραιότητας».

Μεσοπρόθεσμα

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι, σύμφωνα με την απόφαση είναι δυνατόν να υπάρξει «μερική εξόφληση των υφιστάμενων δανείων προς την Ελλάδα με τη ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM με σκοπό να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκταθούν οι διάρκειες».

Για παράδειγμα μπορούν να αγοραστούν δάνεια του ΔΝΤ, για τα οποία το σημερινό επιτόκιο είναι περίπου 3%, από τον ESM. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 0,9%.

Χρήση των κερδών του 2014 από τον ESM και αποκατάσταση της μεταφοράς των κερδών από τα ομόλογα των προγραμμάτων ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) προς τον ESM για τη μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών.

Κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος για το 2018. Δηλαδή να «πάμε» σε επιτόκια back-to-back, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα θα μπορεί να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια. Σήμερα όταν ο ESM δανείζεται για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας η Ελλάδα πληρώνει το μέσο επιτόκιο δανεισμού του ESM. Αν ισχύσει το back-to-back σημαίνει ότι η χώρα θα πληρώνει το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε ο ESM –που είναι αρκετά πιο χαμηλό.

Εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να υπάρξει κάποια στοχευμένη αναδιαμόρφωση του EFSF [π.χ. επέκταση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας, εκ νέου απόσβεση του προφίλ του EFSF, καθώς και μείωση ή αναβολή των πληρωμών τόκων], στο βαθμό που απαιτείται. προκειμένου να κρατηθεί το GFN [Gross Financing Needs] κάτω από το συμφωνηθέν σημείο αναφοράς, για να ικανοποιηθεί το ΔΝΤ, χωρίς, όμως, να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τις χώρες του προηγούμενου προγράμματος ή για τον EFSF.

Μακροπρόθεσμα

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει «μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του προγράμματος του ESM για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα».

Δηλαδή θα υπάρχει αυτόματος «κόφτης» άρα δεν θα υπάρχει διαπραγμάτευση κάθε φορά] και για το χρέος που θα αποφασίζει «μέτρα, όπως η περαιτέρω αναδιαμόρφωση του EFSF και η αναβολή των πληρωμών τόκων».

Το ΔΝΤ, που σήμερα συμφωνεί με τις προτάσεις του ESM για τα άμεσα μέτρα, δεσμεύθηκε να κάνει εντός του 2016 «ένα νέο DSA (Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους)» προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα μέτρα που προτείνει ο ESM επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους».

Δηλαδή, αν υπάρξουν και άλλες ανάγκες για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του χρέους, που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2018.

Η εκταμίευση των υποδόσεων

Οι πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ακόμα ότι η αξιολόγηση έκλεισε, και σε ό,τι αφορά τη δόση των 10,3 δισ. ευρώ «θα δοθεί μια πρώτη καταβολή τον Ιούνιο (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους και για να γίνει εκκαθάριση ενός αρχικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που είναι ουσιαστικό μέτρο στήριξης της πραγματικής οικονομίας».

Η επόμενη εκταμίευση θα γίνει «μετά το καλοκαίρι» και θα χρησιμοποιηθεί «για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την κάλυψη των περαιτέρω αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους».

Εξηγούν ότι στην αγορά θα «πέσουν"»3,5 δισ. ευρώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου (700 εκατ. το μήνα). Το ποσό αυτό, που είναι ίσο με το 2% του ΑΕΠ (ή μισό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), θα πάει στην πραγματική οικονομία.

Ρoή Ειδήσεων