Κάμψη του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού

Κάμψη του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού

Μείωση 7,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση µε τον δείκτη του Ιουνίου 2015, έναντι µείωσης 5,7% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
α. Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 7,3%, και
β. Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 9,3%.