ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις παραλίες ξεκινούν οι e-δημοπρασίες

Από τις παραλίες ξεκινούν οι e-δημοπρασίες

Από τους αιγιαλούς και τις παραλίες θα ξεκινήσει η εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions). Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας έχει ήδη παραλάβει και επεξεργάζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (ΨΥΔΗΠΕΕΚ).

Τα δεδομένα που ανοίγει το Δημόσιο σε πολίτες και φορείς

Κύριο σκοπό, κατά τις κυβερνητικές διακηρύξεις, έχει «την καταγραφή της αλλά και την πληροφόρηση του πολίτη ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα καταπάτησης ή άναρχης εκμετάλλευσής της». Παράλληλα υλοποιείται πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα έχει αρχικώς εφαρμογή στις δημοπρασίες θέσεων απλής χρήσης αιγιαλού.

Η διάθεση ανοικτών δεδομένων που αφορούν στοιχεία της δημόσιας περιουσίας (π.χ., γεωχωρικά, απαλλοτριώσεις κ.ά.), καθώς και ανοικτές διαδικασίες για δημοπρασίες και διακηρύξεις διαγωνισμών, βρίσκονται στην προμετωπίδα των κυβερνητικών δράσεων.

Αυτή είναι μία από τις 26 δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018 το οποίο καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης έχουν αναλάβει το έργο υλοποίησης της διάθεσης ανοιχτών δεδομένων αναφορικά με έργα, κτίρια και ακίνητα του Δημοσίου.

Αναπτύσσουν, σύμφωνα με το Βήμα, τις εφαρμογές και ρυθμίζουν τις διαδικασίες ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και η διάθεση ανοιχτών δεδομένων για τα εξής αντικείμενα:

Αιγιαλός (μητρώο και ταυτότητα καθορισμένων αιγιαλών, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, σχετικά ΦΕΚ και γεωχωρικά δεδομένα τους και ανοικτές ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την απλή χρήση αιγιαλού).
Κοινωφελείς περιουσίες (μητρώο κοινωφελών περιουσιών - ανάρτηση διακηρύξεων για δημοπρασίες κληροδοτημάτων κ.τ.λ.).
Απαλλοτριώσεις (μητρώο - ταυτότητα απαλλοτρίωσης, ΦΕΚ).
Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων και πλατφόρμα υπολογισμού αξίας κάθε ακινήτου.
Στεγάσεις (ανάρτηση διακηρύξεων σε μορφή pdf - ανάρτηση κτιριολογικών προγραμμάτων και τευχών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ανάρτηση εγκριτικών αποφάσεων στέγασης υπηρεσιών του Δημοσίου).
Εργα - κατασκευές για δημόσια κτίρια (π.χ., ανάρτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών εκτέλεσης έργων).

Η πληροφορία που διατίθεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) θα εμπλουτίζεται σταδιακά καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβαίνουν σε επικαιροποίηση και έλεγχο των μητρώων τους.

Επίσης, στα σκαριά είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αρχής γενομένης από τις δημοπρασίες θέσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Ως το τέλος του 2016 το υπουργείο Οικονομικών θα έχει ορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των πρωτοβουλιών.

Το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» άρχισε πριν από έξι χρόνια. Στόχος του είναι να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες των Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας, Εθνικών Κληροδοτημάτων προσφέροντας:

Σύγχρονη πληροφορική υποδομή που θα βελτιώσει την απόδοση τόσο των Διευθύνσεων όσο και των Kτηματικών Υπηρεσιών.
Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη «ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης σε θέματα δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων».
Από εκεί και πέρα, το (υπαρξιακό) ερώτημα κατά τη μνημονιακή εποχή «τι θα μείνει δημόσιο από τη δημόσια περιουσία» θα απαντηθεί στο μέλλον...

Δράσεις, πρωτοβουλίες και στόχοι ανά υπουργείο

Εντατικά προχωρεί η διάθεση πληροφοριών για τον τομέα της ναυτιλίας. Θα διατεθούν σε ανοικτή και επεξεργάσιμη μορφή δεδομένα και θα δημιουργηθεί μια κεντρική δεξαμενή πληροφορίας που θα αφορά το Μητρώο Νηολογίου / Λεμβολογίου / ΒΕΜΣ, από την οποία θα εκδίδονται αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις (μητρώο πλοίων και εταιρειών, στοιχεία αλιευτικού στόλου, μητρώο ναυτικών, θέματα επιθεωρήσεων πλοίων, στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης, άδειες και αυτοδύτες, ανάλυση περιστατικών ρύπανσης κ.ά.).

Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2016 και να ακολουθήσει η απαραίτητη υλοποίηση για τη δημοσίευσή τους, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της δέσμευσης τις 31.12.2017. Οσο για το υπουργείο Παιδείας, σήμερα η παρουσίαση (http://www.minedu.gov.gr/index.php/anazitisi-archive) δεδομένων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις περιορίζεται μόνο σε στοιχεία συγκεκριμένων ετών, ενώ ο μηχανισμός αναζήτησης είναι δύσχρηστος.

Ο στόχος είναι πλέον να προσφερθεί ένα πλούσιο υλικό με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Επίσης, το υπουργείο στοχεύει στην ηλεκτρονικοποίηση όλης της διαδικασίας που αφορά την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Επιδιώκει να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το τελικό αποτέλεσμα του αιτήματός του μέσω διαύλων που επιλέγει ο ίδιος, όπως SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ως τον προσεχή Δεκέμβριο υπολογίζεται ότι θα έχουν γίνει οι νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ χρονικό όριο για την ολοκλήρωση λειτουργικότητας ορίζεται ο Δεκέμβριος του 2017.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει στην ευκολότερη επικοινωνία με τις δικαστικές υπηρεσίες, στην πρόσβαση του πολίτη και των νομικών στις δικαστικές υπηρεσίες για την άσκηση δικαιωμάτων και την εξυπηρέτηση και στη συμμετοχικότητα του πολίτη.

Ιδιαίτερα για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις εφετειακές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, καθώς και τον Αρειο Πάγο, προβλέπεται: πρόσβαση στις πληροφορίες που διαχειρίζονται τα εν λόγω δικαστήρια προς εξυπηρέτησή τους κατά την παρακολούθηση μιας πολιτικής ή ποινικής δίκης μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης.

Διάθεση πληροφοριών του συστήματος μεταξύ των δημοσίων φορέων με αυτεπάγγελτη έρευνα προς εξυπηρέτηση των πολιτών και απαλλαγή τους από τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εκδοση πιστοποιητικών με αίτηση των πολιτών με αυτοματοποιημένο τρόπο και άμεσο χρόνο ανταπόκρισης με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των υπηρεσιών των δικαστηρίων μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης. Διαλειτουργικότητα με φορείς.

Οσο για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΣΠΑ) αλλά και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δημιουργείται ενιαίος ιστοχώρος. Ως στόχος, μεταξύ άλλων, τίθεται να γνωρίζει ο πολίτης πού υπάρχουν καθυστερήσεις και αποτυχίες και να συνδεθούν τα έργα με δείκτες ωφέλειας και την επίδραση των έργων στην κοινωνία.

Σχετικές ειδήσεις