Αποζημίωση σε ιδιοκτησίες που έχουν επιβληθεί περιορισμοί από το Δημόσιο

Αποζημίωση σε ιδιοκτησίες που έχουν επιβληθεί περιορισμοί από το Δημόσιο

Οι ιδιοκτήτες που το ακίνητό τους δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των περιορισμών που έθεσε σε μια περιοχή η πολιτεία δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση ανάλογα με την έκταση, την ένταση και τη χρονική διάρκεια της ζημίας που υπέστησαν.

 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζοντας για πρώτη φορά ότι αιτήματα αποζημίωσης δεν υποβάλλονται μόνο με αγωγή, αλλά και με απλή αίτηση.

Η απόφαση 1603/16 του Ε΄ Τμήματος σύμφωνα με την Καθημερινή αφορά τις ιδιοκτησίες έξι ατόμων στα Περιβολάκια Ραφήνας. Οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν αρχικά ενάντια στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που θεσπίστηκε το 2003 για τα Μεσόγεια, με την οποία απαγορεύτηκε η δόμηση στα οικόπεδά τους (εντάχθηκαν στην α΄ ζώνη προστασίας). Το 2013 (απόφαση 2650) το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή τους, κρίνοντας ότι η ΖΟΕ θεσπίστηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ομως, όπως είχε κρίνει τότε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, οι ιδιοκτήτες μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημίωση για τη «μη αναμενόμενη, ουσιώδη στέρηση της ιδιοκτησίας τους», καθώς «γεννάται αξίωση προς αποζημίωση ανάλογα με την έκταση, την ένταση και τη χρονική διάρκεια της ζημιάς, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι το επιβαλλόμενο βάρος υπερβαίνει το εύλογο όριο αντοχής και αλληλεγγύης το οποίο δικαιούται να αξιώνει το κράτος από το σύνολο των πολιτών».