ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεργασία ΣΕΤΕ και περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προβολή των νησιών

Συνεργασία ΣΕΤΕ και περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προβολή των νησιών

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή μέρους δράσεων ενταγμένων στο εγκεκριμένο τριετές σχέδιο τουριστική προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», ενέκρινε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε στη Σύρο, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι, μέσα από τη συνεργασία των τριών φορέων, ο άρτιος σχεδιασμός, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, και η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιγράφονται αναλυτικά στην προγραμματική σύμβαση και αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου τριετούς σχεδίου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο, συνοπτικά, περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες ενεργειών:
Α. Μελέτη σχεδιασμού κι ανάπτυξης της στρατηγικής Επικοινωνίας και δημιουργικής πλατφόρμας προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Β. Ανάπτυξη και παραγωγή δημιουργικών εργαλείων, οπτικο-ακουστικών υλικών και ψηφιακών συστημάτων για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Γ. Εκτέλεση δράσεων προώθησης & διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Δ. Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης και στοιχείων μάρκετινγκ και ενεργειών προώθησης σε Β2Β κοινό.