ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακόμη πιο επαχθή τα τεκμήρια της Εφορίας

Ακόμη πιο επαχθή τα τεκμήρια της Εφορίας

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στις διατάξεις για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Πώς θα προσδιοριστούν τα τεκμαρτά εισοδήματα - Τι χαράτσια κρύβει η διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος

Ακόμη πιο επαχθές καθεστώς τεκμηρίων θα ισχύσει φέτος για εκατομμύρια φορολογουμένους. Ως σταθερή παίρνουμε ότι τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν και το 2017 όχι με τα χαμηλά εισοδήματα τα οποία απέκτησαν αλλά με βάση τα εξωπραγματικά ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων που θα προσδιορίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με βάση το σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι διαφορές μεταξύ των χαμηλών πραγματικών εισοδημάτων και των πολύ υψηλών τεκμαρτών θα είναι αδύνατο να καλυφθούν. Επιπλέον φέτος, όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, όσοι πιάνονται στα δίχτυα των τεκμηρίων θα φορολογούνται για το σύνολο ή για το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων διαφορών τεκμαρτού εισοδήματος με συντελεστές φόρου αυξημένους σε σύγκριση με το 2016 και με προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξημένη από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας που θα υποβληθούν την άνοιξη για τα εισοδήματα του 2016 θα ισχύσουν οι κανόνες:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προσδιορίσει το συνολικό ύψος του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος αθροίζοντας:

- Την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται στα 3.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στα 5.000 για τους έγγαμους.

- Τα τεκμήρια διαβίωσης ή αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, για τον προσδιορισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες, τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία, τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, τα σκάφη αναψυχής, τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα και οι πισίνες.

- Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ως τεκμήρια αυτής της κατηγορίας θεωρούνται οι δαπάνες για την αποπεράτωση οικοδομών, απόκτηση ακινήτων, μετοχών, ομολόγων εντόκων γραμματίων αμοιβαίων κεφαλαίων, αυτοκινήτων δικύκλων τρικύκλων πλοίων αναψυχής, την αγορά κινητών αντικειμένων, την αγορά ή σύσταση επιχειρήσεων, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, τη χορήγηση δανείων, δωρεές χρηματικών ποσών.

Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο από το συνολικό τεκμαρτό τότε η πρόσθετη διαφορέα φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύπτει θα φορολογείται με βάση τα ισχύοντα.