Έλεγχοι της εφορίας μέσω ίντερνετ

Έλεγχοι της εφορίας μέσω ίντερνετ

Νέο τρόπο εντοπισμού αδήλωτης φορολογητέας ύλης έχει αρχίσει να αξιοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Είναι η οικονομική δραστηριότητα που αποκαλύπτεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από πιλοτικού χαρακτήρα ελέγχους είναι θετικά.

Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και την τεχνική της προσποίησης του πελάτη, πραγματοποίησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων.

Από τους ελέγχους προέκυψε: 

Ξενοδοχεία- ενοικιαζόμενα δωμάτια: 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος και η διαβίβαση των ευρημάτων αρμοδίως προς αξιοποίηση. Ουσιαστικά διαπιστώθηκε με τηλεφωνικές κλήσεις και έρευνα σε διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων η πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων και υπολογίστηκε ο "τζίρος” με βάση τις τιμές διάθεσης των δωματίων που προσφέρονταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση με τον τζίρο που είχαν δηλώσει οι επιχειρήσεις στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Το επόμενο βήμα ήταν να ειδοποιηθούν τηλεφωνικά οι επιχειρήσεις ότι έχουν πιαστεί στα δίχτυα του ελέγχου και έχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής. Τα άμεσα αποτελέσματα της δράσης αυτής ήταν από 115 τηλεφωνικές επικοινωνίες να συμμορφωθεί το 58,26%, με συνολική αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2.290.764 ευρώ. Τα έμμεσα αποτελέσματα της δράσης στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, κατά τη θερινή περίοδο 2017 ήταν:

α) Σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων (1.710) υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, που οδήγησαν στην αύξηση του δηλωθέντος κύκλου εργασιών κατά 10.616.245 ευρώ.

β) Διπλάσια σχεδόν συμμόρφωση παρατηρείται στην ομάδα των επιχειρήσεων που στοχεύθηκαν (2.248 ΑΦΜ) σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου (16.542 ΑΦΜ).

AirBnB:

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε δράση που αφορούσε τον εντοπισμό φορολογούμενων οι οποίοι εκμισθώνουν τα ακίνητά τους βραχυχρόνια μέσω διαδικτύου σε πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων και αποκρύπτουν τα εισοδήματα από αυτές τις εκμισθώσεις. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους υπόχρεους ώστε να προχωρήσουν εκούσια στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Συνολικά επιλέχθηκαν 55 ΑΦΜ από τα οποία συμμορφώθηκαν 39, δηλαδή το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε σε 70,91%. Το σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων εισοδήματος (αρχικές και τροποποιητικές) ανήλθε σε 103 με σύνολο δηλωθέντων εισοδημάτων 921.163 ευρώ.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που προσφέρεται μέσω του διαδικτύου, και κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να αποκαλύψει αδήλωτη φορολογητέα ύλη. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και έλεγχοι για τον εντοπισμό πρακτικών παρεμπορίου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη στην εφορία.