Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση δανείων και καρτών

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση δανείων και καρτών

Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις παλαιών δανείων προχωρούν οι τράπεζες ώστε να λειτουργήσουν ως «σωσίβιο ρευστότητας» λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και οι μαζικές αιτήσεις για ρύθμιση από τους δανειολήπτες, οδήγησαν τις τράπεζες να προχωρήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια».  

 Ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα έχουν δανειστεί περίπου 117 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα στεγαστικά ανέρχονταν σε περίπου 80 δισ. και τα καταναλωτικά σε 34,7 δισ. ευρώ.

Το μέτρο ισχύει σε όσους δανειολήπτες παρουσιάζουν καθυστέρηση στις οφειλές τους, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή σε όσους έχει απαιτηθεί να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

Οι τράπεζες προχωρούν στη ρύθμι8ση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, βλέποντας τις οικογένειες να αδυνατούν πλέον να αποπληρώσουν δάνεια και κάρτες, βαλλόμενοι και από τα άγρια μέτρα λιτότητας που επιβάλει καθημερινά πλέον η κυβέρνηση.

Ενδεικτικό της δραματικής  κατάστασης είναι το γεγονός ότι περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις στις τράπεζες, ενώ περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά έχουν κηρύξει στάση πληρωμών προς τι τράπεζες.

Οι ρυθμίσεις των τραπεζών αφορούν:

  • Αναστολή πληρωμής δόσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, για τους δικαιούχους επιδόματος ΟΑΕΔ.
  • Παράταση της αποπληρωμής στεγαστικών δανείων έως και 12 χρόνια, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη.
  • Ρύθμιση οφειλών από πιστωτική κάρτα μέχρι και 24 άτοκες δόσεις.
  • Ρύθμιση οφειλών από καταναλωτικά δάνεια. Η ρύθμιση γίνεται από την τράπεζα που έχουν χορηγήσει με νέο προϊόν μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής.
  • Προγράμματα αποπληρωμής στεγαστικών δανείων με περίοδο χάριτος 6 – 12 μηνών.
  • Προγράμματα που απευθύνονται σε δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους και παρέχουν δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας.
  • Μέχρι το τέλος του έτους παγώνουν οι πλειστηριασμοί για πρώτη και μοναδική κατοικία.