Έκδοση εντόκων γραμματίων 1 δισ. ευρώ την Τρίτη

Έκδοση εντόκων γραμματίων 1 δισ. ευρώ την Τρίτη

Σε έκδοση εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου, ενώ η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της, και μέχρι τις 12 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.