Έως και 60% οι μειώσεις στο Δημόσιο

Έως και 60% οι μειώσεις στο Δημόσιο

Σαρωτικές αναμένονται να είναι οι αλλαγές για τους υπαλλήλους στο Δημόσιο, με το  νέο μισθολόγιο καθώς καταργούνται δεκάδες επιδόματα, μειώνονται εκ νέου οι μισθοί, ενώ προβλέπεται και «πάγωμα» στον ίδιο βαθμό για τα επόμενα δύο έτη.

Συγκεκριμένα, στο νέο μισθολόγιο, θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό ένα ελάχιστο μέρος από τα επιδόματα, που υπήρχαν έως σήμερα και που στην συντριπτική πλειονότητα τους έχουν καταργηθεί.

Το νέο μισθολόγιο συνδέει απόλυτα το βαθμό με το μισθό. Πιο αναλυτικά, σε κάθε βαθμό αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός, ενώ προβλέπονται σε κάθε βαθμό και μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία αποδίδουν μια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μισθό.

Η απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων είναι κάθε δύο χρόνια, εκτός από τα κλιμάκια των βαθμών Α’ και Β’, που είναι κάθε τριετία.
Στον ΣΤ’ βαθμό μπαίνουν όλοι οι πρωτοδιορισμένοι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας, ενώ ο μισθός για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  είναι 780 ευρώ. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο μισθός είναι 858 ευρώ, για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, ο μισθός είναι 1.037, ενώ για τους αποφοίτους των ΑΕΙ υπολογίζεται στα 1.092 ευρώ.
Καταργούνται όλα τα επιδόματα εκτός από τα οικογενειακά και τα επιδόματα θέσης. Μάλιστα, καταργείται το επίδομα γάμου και αναγνωρίζεται η οικογενειακή παροχή μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει παιδιά.

Τα επιδόματα Επίτευξης Στόχων και Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων θα δίδονται μόνο κάτω από προϋποθέσεις σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε μονάδες που έχουν κύρια αρμοδιότητα την είσπραξη δημόσιων εσόδων. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος θα απολαμβάνει τα εν λόγω επιδόματα στην περίπτωση που έχει υλοποιήσει τους προβλεπόμενου στόχους σε ποσοστό άνω του 90%.

Παράλληλα, το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν επιτύχει κατά 80% τους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης και μάλιστα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους. Αναλυτικά, θα είναι ίσο με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού μισθού για επίτευξη στόχων μέχρι 90% και με το ποσόν ενός βασικού μισθού για επίτευξη στόχων πάνω από 90%.

Στους υπάλληλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και στους αποφοίτους Λυκείου θα καταβάλλεται το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών στόχων, το οποίο θα έχει τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης στο βασικό μισθό. Πιο αναλυτικά σε υπαλλήλους που πέτυχαν τους στόχους τους σε ποσοστό πάνω από 90% θα δίδεται προσαύξηση 15% στο βασικό τους μισθό. Να σημειωθεί ότι το ποσόν δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστους της προηγούμενης χρονιάς.

Επιπλέον, τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, και επίδομα άδειας έχουν μετατραπεί σε επιδόματα ύψους 500 και 250 ευρώ αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ο μισθός του υπαλλήλου να μην υπερβαίνει σε 12μηνη βάση τα 3.000 ευρώ μικτά.

Ακόμη, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών είναι 100 ευρώ το μήνα και θα δίδεται σε υπαλλήλους που στις 31 Οκτωβρίου 2011 υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές της Ελλάδας.

Τέλος, οι υπερωρίες για όλους τους υπαλλήλους κόβονται σημαντικά, καθώς ανώτατο όριο έχουν οριστεί οι 20 ώρες μηνιαίως. Οι μετακλητοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα κυβερνητικά, κομματικά ή βουλευτικά γραφεία μπορούν να πάρουν υπερωριακή απασχόληση μέχρι 60 ή 50 ώρες μηνιαίως ανάλογα την περίπτωση και μετά από αιτιολόγηση.