Έκθεση Ράιχενμπαχ: 60 δισ. οι ανείσπραχτοι φόροι στην Ελλάδα

Έκθεση Ράιχενμπαχ: 60 δισ. οι ανείσπραχτοι φόροι στην Ελλάδα

Στο μυθώδες ποσό των 60 δισ. ευρώ ανέρχονται οι φόροι που δεν έχουν εισπραχθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση της επιτροπής Ράινχεμπαχ.

Από αυτό, τα 6-8 δισ. ευρώ μπορούν να εισπραχθούν με την βοήθεια της Ομάδας Κρούσης υπό τον Χ. Ράιχεμπαχ.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας είναι σε θέση να συμβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από καταθέσεις στο εξωτερικό ελληνικών υπεράκτιων εταιρειών αλλά και να βοηθήσουν την Ελλάδα να ολοκληρώσει και να υλοποιήσει τη συμφωνία με την Ελβετία για την φορολόγηση καταθέσεων.

Ειδικότερα, στην έκθεση γίνεται αναλυτική αναφορά στους εννέα τομείς όπου θα παράσχουν τεχνική βοήθεια τα στελέχη της Ομάδας:

1. Ενίσχυση της είσπραξης και διαχείρισης οφειλών

2. Ενίσχυση του συστήματος επίλυσης φορολογικών διαφορών

3. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας φορολογικού ελέγχου

4. Ενίσχυση του ελέγχου των μεγάλων φορολογουμένων

5. Ενίσχυση του ελέγχου φυσικών προσώπων με μεγάλο πλούτο και αυτοαπασχολούμενων με μεγάλα εισοδήματα

6. Βελτίωση της καταγραφής, της καταχώρισης και της επιβολής πληρωμής

7. Βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών

8. Ενίσχυση της δυνατότητας ανάλυσης κινδύνου και εσόδων

9. Αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης