Φ. Σαχινίδης: «Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα εάν...»

Φ. Σαχινίδης: «Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα εάν...»

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης σε συνέντευξη του στον Τύπο της Κυριακής, αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και χαρακτηρίζει ασύμφορο το επιτόκιο 8% για κούρεμα κατά 50% .

Συγκεκριμένα ο κ. Σαχινίδης αναφέρει: «Δεν θα είχε νόημα να αποδεχθούμε μια τέτοια πρόταση. Ένα επιτόκιο τέτοιου ύψους ουσιαστικά θα ακύρωνε τα οφέλη από τις αποφάσεις της 26ης και 27ης Οκτωβρίου. Ο στόχος είναι μέσω της ανταλλαγής ομολόγων να επιτύχουμε σημαντική εξοικονόμηση που το 2012 σε ταμειακή βάση θα φθάσει τα 5 δισ. ευρώ και σε δεδουλευμένη τα 3,5 δισ. ευρώ».

Τονίζει πως η κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών με βάση τον πρόσφατο νόμο όταν γίνεται με χρήματα του Ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας γίνεται με την έκδοση κοινών μετοχών.

Αναφέρει πάντως ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα αν δεν υπάρξουν προβλήματα στη συλλογή των φόρων και των ασφαλιστικών εσόδων.