Τέσσερις ρυθμίσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους

Τέσσερις ρυθμίσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους

«Ανάσα» για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μειώσεις στις αποδοχές τους λόγω του ενιαίου μισθολογίου και της εφεδρείας αποτελούν οι νέες ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του ΤΠΔ που έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια, περιλαμβάνει «πάγωμα» των δόσεων στα στεγαστικά δάνεια για δύο χρόνια, πληρωμή της μισής δόσης για πέντε χρόνια και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 85 χρόνια του δανειολήπτη.

Υπολογίζεται ότι 180.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο και τα συνολικά τους υπόλοιπα για στεγαστικά δάνεια σήμερα υπερβαίνουν τα 4 δις ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε πως ανάλογα με το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη να μπορεί για διάστημα μέχρι 5 χρόνια να καταβάλλει το μισό της δόσης του δανείου.

Πάντως, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πρόβλεψη ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της δόσης να μην αποδεσμεύεται από το εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω απόλυσης, αλλά να καταβάλλεται από τον φορέα προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου.

Αν το εφάπαξ δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, τότε ο δανειολήπτης θα έχει την δυνατότητα να το καταβάλει σε 48 δόσεις άτοκα ή έντοκα μέχρι την πλήρη λήξη του δανείου.

Ακόμη, ο δανειολήπτης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αδυνατεί παρά την επιμήκυνση να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι δυνατόν να «παγώσει» η εξυπηρέτηση του δανείου έως και δύο έτη.

Παράλληλα, ο δημόσιος υπάλληλος που συνταξιοδοτείται, έχει την δυνατότητα να μην πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του μέχρι να καταβληθεί η σύνταξη του.

Τέλος, παρατείνεται το όριο ηλικίας στη λήξη της επιμήκυνσης  για τα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια στο 85ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη, προκειμένου να μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις των δανείων.