Η Γερμανία προκάλεσε σοκ στις αγορές

Η Γερμανία προκάλεσε σοκ στις αγορές

Μεγάλη νευρικότητα έχει προκαλέσει στις αγορές η αποτυχία πλήρους διάθεσης δεκαετών ομολόγων που δημοπράτησε η Γερμανία, εξαιτίας της χαμηλής ζήτησής τους.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Γερμανίας διακράτησε τίτλους αξίας 2,356 δισ. ευρώ από τη συγκεκριμένη έκδοση, ενώ διέθεσε 3,644 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,98%.

Αρχικώς το Βερολίνο στόχευε στην άντληση ποσού 6 δισ. ευρώ.

Το επίπεδο διακράτησης είναι περίπου διπλάσιο του συνήθους, που κυμαίνεται περί το 20% της έκδοσης, ανέφερε εκπρόσωπος του, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να δηλώσει εάν και πότε ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους της χώρας είχε διακρατήσει αντίστοιχο ή μεγαλύτερο ποσοστό κατά το παρελθόν.

Το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερα νευρικό περιβάλλον των αγορών", ανακοίνωσε ο Οργανισμός, τονίζοντας ωστόσο ότι το γεγονός αυτό δεν θα οδηγήσει σε προβλήματα αναχρηματοδότησης του Γερμανικού χρέους.