Απειλείται το επίπεδο της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας

Απειλείται το επίπεδο της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας

H Γαλλία «μετά βίας» θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ανώτατης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας  σύμφωνα με τον οίκο αξιολογήσεων Fitch Ratings  ο οποίος εξέδωσε ειδική έκθεση για την γαλλική οικονομία.


Η έκθεση αναφέρει πως διατηρεί με δυσκολία  την αξιολόγηση ΑΑΑ και το Stable Outlook.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση έχουν βελτιώσει την αξιοπιστία του προγράμματος σταθεροποίηση όπως    αποδέχεται ο οίκος ωστόσο θεωρεί ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος του 3% επί του ΑΕΠ το 2013. 

Συγκεκριμένα εάν η Γαλλία ενεργοποιήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο EFSF, το χρέος επί του ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 95% του ΑΕΠ, που θα τοποθετήσει την οικονομία στην υψηλότερη θέση της κλίμακας που συνάδει με την διατήρηση της αξιολόγησης «ΑΑΑ».