ΤΤΕ: Απώλεια 40 δισ. ευρώ για τις τράπεζες

ΤΤΕ: Απώλεια 40 δισ. ευρώ για τις τράπεζες

Σε δυσχερή θέση βρέθηκαν  οι ελληνικές τράπεζες όταν ήλθαν αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της ρευστότητας  όπως και όταν παρέμειναν αποκλεισμένες από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, έχοντας  ταυτόχρονα  να αντιμετωπίσουν και τη σημαντική εκροή καταθέσεων και την απομείωση της αξίας του ενεχύρου μέσω του οποίου αντλούν χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα.


Συγκεκριμένα  οι δύο αυτοί παράγοντες επέδρασαν κατασταλτικά σε ότι αφορά στη μείωση της ρευστότητας τους η οποία όπως υπολογίζεται ανήλθε στα 40 δισ.ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2011 σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που διατυπώνονται στην τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποφυγή της πιστωτικής ασφυξίας  επετεύχθη με τη διατήρηση των μέτρων παροχής ρευστότητας από το Ευρωσύστημα όπως  και με  τα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας

Αν αυτά δεν ίσχυαν, τότε οι τράπεζες θα αναγκάζονταν να προβούν σε ραγδαία συρρίκνωση του ενεργητικού τους, με συνέπεια τη σημαντική υποχώρηση της χρηματοδότησης της οικονομίας και ακολούθως τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγούσαν σε ακόμη μεγαλύτερης έκτασης ύφεση από αυτήν που καταγράφεται μέχρι στιγμής, τονίζει η ΤΤΕ.

Σημαντικά θα επηρεάζονταν οι καταθέσεις από την  απομόχλευση  αφού  η μείωση των δανείων, μέσω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων, έχει αρνητική επίπτωση στις καταθέσεις που τηρούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ειδικά  το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τις ασφυκτικές  πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζών, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε επίπεδο (-1,2%) κατά πολύ καλύτερο του ρυθμού μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ (-6,2%). 

Τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των πιέσεων επί της ρευστότητάς των τραπεζών, συνέβαλαν στην εξασφάλιση της  κεφαλαιακής τους επάρκειας.