Ιταλία και Γαλλία κατά της συμμετοχής ιδιωτών στον ΕΜΣ

Ιταλία και Γαλλία κατά της συμμετοχής ιδιωτών στον ΕΜΣ

Να αποσυρθεί ένας από τους όρους που αφορούν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ζητάνε Γάλλοι και Ιταλοί.

Ο όρος προβλέπει τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε περίπτωση συντεταγμένης χρεοκοπίας ενός κράτους που είναι μέλος της Ευρωζώνης. Ο ΕΜΣ, που αναμένεται να αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) στα μέσα του 2013, προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιωτών ανά περίπτωση.

Σημερινά δημοσιεύματα στη Γερμανία αναφέρουν πως Ρώμη και Παρίσι διαπιστώνουν ότι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (δηλαδή των τραπεζών και των επενδυτικών ταμείων) στο δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας επέτεινε τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.