Κίνδυνος υποβάθμισης 87 ευρωπαϊκών τραπεζών από τη Moody's

Κίνδυνος υποβάθμισης 87 ευρωπαϊκών τραπεζών από τη Moody's

Ορατό είναι το ενδεχόμενο της υποβάθμισης 87 ευρωπαϊκών τραπεζών σε 15 χώρες της ΕΕ για το χρέος χαμηλότερης εξασφάλισης που έχουν εκδώσει, από την Moody's.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει σε ανακοίνωση του: «Η Moody's πιστεύει ότι η συστημική υποστήριξη του χρέους χαμηλής εξασφάλισης στην Ευρώπη γίνεται πιο απρόβλεπτη από ποτέ, λόγω ενός συνδυασμού αναμενόμενων μεταβολών στην πολιτική και χρηματοδοτικών περιορισμών».

Μάλιστα, τονίζει ότι ο κίνδυνος υποβαθμίσεων για το χρέος αυτής της μορφής μπορεί να επεκταθεί και σε τράπεζες εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των τραπεζών, για τις οποίες θα γίνει επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, αφορά την Ισπανία (21), την Ιταλία (17), την Αυστρία (9) και τη Γαλλία (7).

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης δεν έχουν τον πρώτο λόγο στην απαίτηση αποπληρωμής τους, καθώς προηγούνται οι κάτοχοι ομολόγων υψηλής εξασφάλισης.