ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Ναι» με… αστερίσκους για την πρώτη κατοικία - «Πράσινο φως» για τη δόση

Κομισιόν: «Ναι» με… αστερίσκους για την πρώτη κατοικία - «Πράσινο φως» για τη δόση
Τι αναφέρει η έκθεση για την Αθήνα

Ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης του ενός δισεκατομμυρίου από την ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος μετά τη σημερινή (03/04) συνεδρίαση του EuroWorking Group.

Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την Παρασκευή (05/04) στο Βουκουρέστι.

Επιπλέον, εφόσον οι υπουργοί επικυρώσουν την εισήγηση του EuroWorking Group, θα ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών σε ορισμένα κοινοβούλια, όπως το γερμανικό.

Στην επικαιροποιημένη έκθεσή της Κομισιόν για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, η οποία θα εξεταστεί από τους εταίρους, η Κομισιόν σημειώνει πως η Αθήνα έχει πλέον προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που εκκρεμούσαν.

Συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ότι η Επιτροπή «ενέκρινε επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης της ενισχυμένης επιτήρησης για την Ελλάδα, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο της εφαρμογής των δεσμεύσεων πολιτικής από τη δημοσίευση της έκθεσης στις 27 Φεβρουαρίου 2019».

«Η δεύτερη έκθεση της ενισχυμένη εποπτείας διαπίστωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ολοκλήρωση εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, αλλά ότι ορισμένα θέματα εξακολουθούν να εκκρεμούν», σημείωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος και συνέχισε λέγοντας ότι «Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους στην Ευρωομάδα του Ιουνίου 2018».

Το περιεχόμενο της Ενισχυμένης Έκθεσης Επιτήρησης της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και αυτής της επακόλουθης ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το Eurogroup της Παρασκευής (05/04) για την εκταμίευση των ANFAS και SMPs και της κατάργησης του step up margin των επικοκίων των δανείων του EFSF.

Σύμφωνα με το κείμενο της επικαιροποίησης που πήγε στο Κολέγιο των Επιτροπών «η παρούσα επικαιροποίηση αξιολογεί τις εξελίξεις στην εφαρμογή των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2018 μετά την έγκριση της έκθεσης ενισχυμένης επιτήρησης στις 27 Φεβρουαρίου 2019».

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει:

  • υιοθετήσει πρωτογενή και παράγωγο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων ·
  • (ii) παρείχε σχετικές ενημερώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα (ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών)
  • iii) έχει υιοθετηθεί πρωταρχικά και έχει αναλάβει τη δέσμευση να υιοθετήσει βραχυπρόθεσμη δευτεροβάθμια νομοθεσία σχετικά με ένα νέο καθεστώς προστασίας της πρωτοβάθμιας κατοικίας
  • ξεκίνησε εκ νέου την υποβολή προσφοράς για την εκχώρηση μέρους της παραγωγικής ικανότητας παραγωγής λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
  • ενέκρινε τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ
  • προχώρησε σε ενέργειες για την άρση των εμποδίων για τη μεταφορά της Εγνατίας
  • και υιοθέτησαν μια σειρά μέτρων για την προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο στοιχείο για την προστασία της πρώτης κατοικίας η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «γενικά, το νέο νομοθετικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν και παραμένουν ορισμένοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία των πληρωμών».

Επίσης στην έκθεση αναφέρεται ότι «σημαντική πρόοδος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης της κατάρτισης της νομοθεσίας για τον μετριασμό των κινδύνων εφαρμογής και των διαφορών που εντοπίστηκαν σε προγενέστερο σχέδιο νόμου, ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του καθεστώτος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία των πληρωμών, καθώς και σε κινδύνους καταχρήσεων από στρατηγικούς παραβάτες».

«Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν μετριαστεί σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί, στη νομοθεσία που εγκρίθηκε», αναφέρει μεταξύ άλλων η Κομισιόν και συνεχίζει σημειώνοντας ότι « η μοναδικότητα του συστήματος σημαίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη και κατά συνέπεια στην κλίμακα και δυνατότητα ποσοτικοποίησης αυτών των κινδύνων» .

«Προχωρώντας, οι εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, θα πρέπει να εκπονηθούν γρήγορα και η τεχνική υλοποίηση θα πρέπει να τεθεί το συντομότερο δυνατό. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρακολουθείται στενά από πλευράς επιχειρησιακών πτυχών (λειτουργία της πλατφόρμας, ταχύτητα επίλυσης), τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο των τραπεζών, τον αντίκτυπο στην επιβολή και την εκδίκαση των υποθέσεων και το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης», σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παράσχουν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος και πιθανές ανησυχίες στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης. Οι ελληνικές αρχές καλούνται να δεσμευθούν να μην επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου καθεστώτος και να λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, εάν προκύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικής φύσης με το καθεστώς», αναφέρει η έκθεση.

Τέλος, αναφέρεται ότι «πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το νέο καθεστώς θα απαιτήσει έγκριση από την Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις» και η έκθεση καταλήγει σημειώνοντας ότι «Σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση που επισυνάπτεται στη νομοθεσία για το νέο καθεστώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να αναλάβουν δράση για την ενοποίηση του συνόλου των νόμων που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα / πτώχευση και την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό θα ξεκινήσει με μια μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και συνέπεια, να εξαλειφθούν τα κενά που μπορούν να καταστρατηγηθούν προκειμένου να ανασταλεί ή να αποκλειστεί η επιβολή της νομοθεσίας, προσθέτοντας διασφαλίσεις που θεωρούνται επαρκείς να αποτρέψει τη στρατηγική αθέμιτη συμπεριφορά και να ενισχύσει την κουλτούρα των διμερών ή πολυμερών εξωδικαστικών αναδιαρθρώσεων».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κηδεία Βασίλη Λυριτζή: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» στο γνωστό δημοσιογράφο

Έγκλημα στη Νέα Φιλοθέη - Ομολογία – σοκ: Αυτός είναι ο λόγος που στραγγάλισε τη γυναίκα του (pics)

Καιρός - Προειδοποίηση Καλλιάνου: Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό με καταιγίδες και σκόνη