ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Κύπρου: Προβλέπει ότι θα είναι κερδοφόρο το πρώτο τρίμηνο του 2015

Τράπεζα Κύπρου: Προβλέπει ότι θα είναι κερδοφόρο το πρώτο τρίμηνο του 2015

Κερδοφόρο θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2015 για την Τράπεζα Κύπρου, σε αντίθεση με το μη κερδοφόρο τέταρτο τρίμηνο του 2014 (ζημιά μετά τη φορολογία ύψους Euro 337 εκατ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας το αυξημένο επίπεδο των προβλέψεων για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 δεν αναμένεται να επαναληφθεί στις προβλέψεις του πρώτου τριμήνου του 2015, οι οποίες αναμένονται να είναι στα ίδια επίπεδα με τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2014.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναμένονται να είναι στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε Euro 248 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σε σύγκριση με Euro115 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση των προβλέψεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σχετιζόταν κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού(AQR).

Ρoή Ειδήσεων