ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η Attica Bank

Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η Attica Bank

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε βάσει της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως τα 750 εκατ. ευρώ προσδιορίστηκε βάσει του σχεδίου ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης που υπεβλήθη από την Attica Bank και αξιολογήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονταις στα 584 εκατ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο της άσκησης και υπό το δυσμενές σενάριο στα 748 εκατ. ευρώ.

Η Attica Bank σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν από το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές. Εφόσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό, θα ζητηθεί η κάλυψή του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 3864/2010.

Να επισημάνουμε πως ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας που είναι το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ (κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών), από το 2014 έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του στην Τράπεζα να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της.