ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Attica Bank: Δεν τέθηκε προθεσμία για την β' φάση ανακεφαλαιοποίησης

Attica Bank: Δεν τέθηκε προθεσμία για την β' φάση ανακεφαλαιοποίησης

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο, χωρίς πρότερη διασταύρωση της πληροφορίας με την ίδια την Τράπεζα, καταγράφεται ότι έχει τεθεί προθεσμία στην Attica Bank για να ολοκληρώσει και τη δεύτερη φάση ανακεφαλαιοποίησής της έως τις 15 Φεβρουαρίου τ.έ., η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προθεσμία αυτή δεν υφίσταται.

Η Τράπεζα είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για κάθε σημαντικό θέμα που αφορά τις στρατηγικές της επιλογές, τη λειτουργία της και τις δραστηριότητές της, ενώ πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.