Τέλος 2016 τα αποτελέσματα των stress tests για τις κυπριακές τράπεζες

Τέλος 2016 τα αποτελέσματα των stress tests για τις κυπριακές τράπεζες

Μέχρι τέλους του χρόνου θα ξεκαθαρίσει αν τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Συνεργατική Κεντρική, Ελληνική Τράπεζα, RCB Bank, χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια.

Οι ελεγκτές της ΕΚΤ και της ευρωπαϊκής εποπτικής Αρχής SSM ξεσκονίζουν το δανειακό χαρτοφυλάκιο, επιχειρήσεων και στεγαστικών δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τον Ιούλιο.
Επίσημα δεν θα ανακοινωθούν ούτε θα καταλήγουν αν υπάρχουν ανάγκες για επιπρόσθετα κεφάλαια, αλλά το stress tests θα αποτελέσει τη συνέχεια για την εποπτική εξέταση με βάση την οδηγία SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).