ΕΚΤ: Τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αύξησαν το εισόδημά τους

ΕΚΤ: Τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αύξησαν το εισόδημά τους

Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Ευρωζώνης αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2016, όπως και στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τα καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων (που αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στα κέρδη τους) μειώθηκαν 0,1%, καθώς το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα επιβραδύνθηκε και το καθαρό εισόδημα από περιουσία μειώθηκε.

Οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν με ρυθμό 2,9%, χωρίς σημαντική μεταβολή από το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν 2,1% έναντι αύξησης 1,8% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν 1,7% έναντι αύξησης 1,4% και οι χρηματοπιστωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν 2,1%, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,3% έναντι 3,6% στο τελευταίο τρίμηνο του 2015.