ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καμπάνια στήριξης δανειοληπτών ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα

Καμπάνια στήριξης δανειοληπτών ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα

Καμπάνια στήριξης δανειοληπτών ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρει και σε άρθρο του στην Κυριακάτικη Καθημερινή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Η ειδική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση έχει μεν ξεκινήσει προ πολλού, εντείνεται όμως πλέον σημαντικά, με στόχο η Εθνική Τράπεζα να προσελκύσει τους δανειολήπτες της που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με στόχο να βρει λύσεις μακροπρόθεσμες και αποτελεσματικές ώστε να καταφέρει να βοηθήσει στην ένταξη της μεγάλης μερίδας πληθυσμού που έχει δάνεια σε καθυστέρηση, στο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας και πάλι και στην ενημερότητα.

Σύμφωνα με τον Λ. Φραγκιαδάκη, η ιδέα πίσω από την καμπάνια στηρίζεται στη φιλοσοφία της Εθνικής για την ανάπτυξη αλλά και την ορθή χρήση των κεφαλαίων της.

Οι δύο λόγοι που κάνουν επιτακτική την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση είναι οι εξής: πρώτον, πως η μακροχρόνια και αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα απελευθερώσει κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν - και αυτό τώρα, ύστερα από 7 χρόνια ύφεσης είναι απαραίτητο - για την χρηματοδότηση της οικονομίας, σε επενδύσεις και επιχειρήσεις που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ορθή ανάληψη κινδύνου.

Ο δεύτερος λόγος που καθιστά αυτή τη αντιμετώπιση επιτακτική, είναι ο σεβασμός που οφείλει να δείξει το τραπεζικό σύστημα στα κεφάλαια των καταθετών του και στα κεφάλαια - ιδιωτικά, θεσμικά και δημόσια - που υποστήριξαν τις ανακεφαλαιοποιήσεις του συστήματος τα τελευταία χρόνια.

Το μεγάλο ύψος κεφαλαίων που χρειάστηκε το σύστημα τα τελευταία χρόνια προήλθε πρώτα από το κενό που άφησε πίσω του το PSI, που οδήγησε στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εις βάρος των τραπεζικών κεφαλαίων, και ύστερα από το μεγάλο ύψος προβλέψεων που χρειάστηκε το σύστημα για να καλύψει τυχόν μη επιστρεπτέα κεφάλαια από τα δάνεια σε καθυστέρηση προς τους καταθέτες.

Η Εθνική Τράπεζα αντιλαμβάνεται την σημασία του εγχειρήματος αυτού και την ευθύνη της, και θεωρεί πως η ορθή αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση αποτελεί ευκαιρία. Η ευκαιρία προέρχεται από την δυνητική απελευθέρωση κεφαλαίων που θα διοχετευθούν στην οικονομία και άρα θα οδηγήσουν σταδιακά σε αύξηση του ΑΕΠ και την απασχόληση αν στηρίξουν επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αλλά και από την ώθηση που θα έχει η οικονομία αν το μεγάλο σύνολο των μη ενήμερων δανειοληπτών καταφέρει να επανενταχτεί στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Αυτή η ευκαιρία θα πραγματοποιηθεί μόνο αν η αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση είναι δίκαιη. Αυτό σημαίνει πως επειδή τα κεφάλαια των τραπεζών είναι των καταθετών της και των μετόχων της, οι λύσεις θα δίνονται σε αυτούς τους δανειολήπτες που θέλουν να είναι ενήμεροι αλλά αδυνατούν να είναι λόγω πραγματικής οικονομικής δυσκολίας, αλλά όχι σε αυτούς που εκμεταλλευόμενοι τους κανόνες του συστήματος έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους ενώ είναι σε θέση να τις εξυπηρετήσουν.

Η καμπάνια της Εθνικής Τράπεζας στηρίζεται στο κάλεσμα των δανειοληπτών της μέσα από όλα τα κανάλια - την ιστοσελίδα της, το τηλεφωνικό της κέντρο, τα καταστήματά της με εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό αποκλειστικά για τη στήριξη των δανειοληπτών - να επαναπροσεγγίσουν την τράπεζα για να συζητήσουν και να βρουν μία λύση βασισμένη στα δικά τους χαρακτηριστικά και προφίλ του δανεισμού τους.