Ευρωζώνη: Περισσότερες τραπεζικές χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Ευρωζώνη: Περισσότερες τραπεζικές χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Επιταχύνθηκε τον Δεκέμβριο η χορήγηση δανείων από τράπεζες της Ευρωζώνης στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

O ετήσιος ρυθμός αύξησης δανείων στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 2,3% έναντι 2,1% τον Νοέμβριο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για τα δάνεια στα νοικοκυριά ανήλθε στο 2% από 1,9%.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) επιταχύνθηκε στο 5% τον Δεκέμβριο από 4,8% τον Νοέμβριο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για την προσφορά χρήματος με στενή έννοια (Μ1), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως, επιταχύνθηκε στο 8,8% από 8,5%, αντίστοιχα.