Υπογραφή δύο αποφάσεων για τις υδατοκαλλιέργειες

Υπογραφή δύο αποφάσεων για τις υδατοκαλλιέργειες

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε δύο αποφάσεις για τη βελτίωση της εποπτείας της υγείας των ζώων υδατοκαλλιέργειας.

Με την πρώτη απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή συστήματος εποπτείας της υγείας ζώων και ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης).

Ενώ με τη δεύτερη το Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Ζώων του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων (Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.) του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ορίζεται εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τις ασθένειες των ιχθύων και των καρκινοειδών αφού ανέπτυξε τις κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους και διαπιστεύτηκε σύμφωνα με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε τα εξής: «Στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή με αποτελεσματικότερους ελέγχους με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγείας των ζώων υδατοκαλλιέργειας. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα ενιαίο πλαίσιο άσκησης των επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων στις υδατοκαλλιέργειες και επιπλέον ρυθμίζουμε τις ελάχιστες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην παραγωγική τους διαδικασία».