Β. Αιγαίο: Πρωτοβουλία για ανάδειξη προβλημάτων των νησιών

Β. Αιγαίο: Πρωτοβουλία για ανάδειξη προβλημάτων των νησιών

Πρωτοβουλία για την ανάδειξη των προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που αφορούν τη νησιωτική Ελλάδα αναλαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «έχοντας πλήρη αντίληψη για το ποιες είναι οι επιπτώσεις των προωθούμενων αλλαγών και συγχωνεύσεων της κυβέρνησης, όπως στην περίπτωση των ΔΟΥ, των νοσοκομείων των περιφερειακών Πανεπιστημίων». Κι αυτό γιατί όπως τονίζεται «αυτές και μία σειρά από άλλες παρεμβάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τη νησιωτικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «πρόθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι να μεταφερθεί συγκεκριμένη πρόταση και στις άλλες νησιωτικές περιφέρειες για τη δημιουργία ενός δικτύου νησιωτικών Περιφερειών και για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διεκδίκησης και δράσης».