ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Π. Αττικής: Οδηγίες προς αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών

Π. Αττικής: Οδηγίες προς αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι για το χρονικό διάστημα 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2013 πρέπει να διακοπεί κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο είδος ξιφίας Μεσογείου, στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώσεων έναντι της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών και προκειμένου να εφαρμοσθεί η Σύσταση που αφορά διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα:

-Αναστέλλονται όλες οι Αποφάσεις χορήγησης ειδικών αδειών σε αλιευτικά σκάφη για την αλιεία του είδους ξιφίας,

-Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία πρέπει έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00΄,

-Τα Ημερολόγια Αλιείας – Δηλώσεις Εκφόρτωσης πρέπει να έχουν υποβληθεί αμέσως μετά την τελευταία αυτή εκφόρτωση,

-Τα ΗΑ-ΔΕ πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τις Λιμενικές Αρχές και διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών το αργότερο έως και την Τρίτη 1-10-2013 και

-Με την προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω αναφερόμενων μπορεί να γίνεται η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2013, μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘‘νωπός’’ το αργότερο έως και το Σάββατο 5-10-2013.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής

Ρoή Ειδήσεων