Σε ιδιώτες καθαριότητα και φύλαξη στο Δήμο Αμαρουσίου

Σε ιδιώτες καθαριότητα και φύλαξη στο Δήμο Αμαρουσίου

«Απολύτως επιβεβλημένη» έκρινε η διοίκηση του Γιώργου Πατούλη στο Δήμο Αμαρουσίου την ανάθεση της φύλαξης και του καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων σε ιδιώτες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων.

Η διοίκηση του Δήμου ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό την ανάθεση σε τρίτους των εργασιών φύλαξης και καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων κι εγκαταστάσεων, καθώς και τον οδοκαθαρισμό.

Ο Γιώργος Πατούλης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει καμία υφιστάμενη θέση εργασίας στο Δήμο, τονίζοντας ότι δεν «περισσεύει κανένας εργαζόμενος».

Άλλωστε, ένας από τους λόγους που επικαλείται η διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου για την απόφασή της είναι ακριβώς η έλλειψη σε απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες καθαρισμού της πόλης και των δημοτικών εγκαταστάσεων. Σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας απασχολούνται λιγότεροι από 80 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες καθαρισμού των 17 διαφορετικών πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου, αλλά και το μεγάλο αριθμό δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με δεδομένη την απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού, είτε μόνιμου είτε εποχιακού, αλλά και την άρνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να εγκρίνει την πρόσληψη 50 εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ο Δήμος αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της καθαριότητας.

Για τη φύλαξη δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, η διοίκηση του Δήμου τονίζει ότι η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε και αποχώρησε σημαντικός αριθμός εργαζομένων, οι οποίοι είχαν αναλάβει το κύριο βάρος της εργασίας αυτής μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι.