Δήμος Πειραιά: Συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα το ΔΣ

Δήμος Πειραιά: Συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα το ΔΣ

Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τη Δευτέρα 30-5-2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την επιστολή του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” για το Ίδρυμα Παιδική Στέγη στο Δήμο Κερατσινίου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2420/913/4-2-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική τροποποίηση της με αρ. 570/16-12-15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των δόσεων, που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων έτους 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης όσον αφορά τον τόπο, τον χρόνο και την διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων στάσιμου εμπορίου (Κυριακάτικη Αγορά, κουλούρια, κάστανα – καλαμπόκια κ.λ.π.)»

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αύξησης των ωρών εργασίας υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: “Διαμόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό κτηρίου Δηλαβέρη” με ανάδοχο την ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε Δημοτικά κτίρια 2015».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω (Βουτεράκου) Ροζάκη Κανέλλας του Δημητρίου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000 €».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση διήμερης δράσης ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 602/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του MINHAS ASIF ABBAS».

ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 617/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του ΚΗΑΝ MOBASSER ALAM».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 698/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του Χρηστάκη Αθανασίου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 515/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του Παπαμανώλη Ευάγγελου».

ΘΕΜΑ 17ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 716/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Μπαλή Μιχαήλ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 740/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του Βρεττού Δημητρίου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2154/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του Μπαρμπαγιάννη Ευστρατίου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 593/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της Bregasi Alketa».

ΘΕΜΑ 21ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 730/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της Πατατόγλου Γερασιμούλας».

ΘΕΜΑ 22ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 609/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της Akmaeva Irina».

ΘΕΜΑ 23ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 774/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του Κερασίδη Ντέμι».

ΘΕΜΑ 24ο: «Επέκταση δύο (2) επιπλέον τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για δύο νέους αντιδημάρχους».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Σταύρου Βοϊδονικόλα, σε εκδήλωση απονομής βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 στις 4 Ιουνίου, στις Πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 262/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση συμμετοχής και μετάβασης δύο (2) υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτισμού στο forum με θέμα culture for cities and gerions-Study visit presentation, που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας (14-18 Ιουνίου), ως προς την έγκριση ημερήσιας αποζημίωσης και τη διάθεση συνολικής πίστωσης 800,00 €».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 644,20 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στις Βρυξέλλες του Βελγίου (17-18/2/16), για συμμετοχή στο σεμινάριο για το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης»

ΘΕΜΑ 28ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 994,90 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.360,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 3.084,87 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης συνολικού βεβαιωμένου ποσού 200,00 €, που έχει εξοφληθεί και στο βεβαιωτικό κατάλογο είναι ανεξόφλητη».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή της με αριθμ. 150166203006/2016 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω λάθους στα στοιχεία του οχήματος και επιστροφή ποσού 40,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην ιδιοκτήτρια του οχήματος κα ΜΑΡΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΑ».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με α/α 6155 & 6156, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% , χρήσης 2012, οικονομικού έτους 2015, για ποσό 463,43 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με α/α 6155 & 6156, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% , χρήσης 2013, οικονομικού έτους 2015, για ποσό 474,87 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

ΘΕΜΑ 35ο: «Επιστροφή ποσού 50,00 € στην κα ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για βεβαιωμένη παράβαση Κ.Ο.Κ.».

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή ποσού 404,94 € στην ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ Α.Ε., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ.».

ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή ποσού 367,47 € στον κ. ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΨΗ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβαση Κ.Ο.Κ.».

ΘΕΜΑ 38ο: «Επιστροφή ποσού 160,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον DOGANI Astrit».

ΘΕΜΑ 39ο: «Επιστροφή ποσού 160,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Παπαδόπουλο Βασίλειο».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στον υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμ. Δημοτικών Κοινοτήτων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από 1-1-2016 έως και 30-4-2016 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμ. Δημοτικών Κοινοτήτων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ από 1-1-2016 έως και 30-11-2016 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 42ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης για στάση χωρίς στάθμευση των οχημάτων χρηματαποστολών της ALPHA BANK επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έμπροσθεν του αρ. 9».

ΘΕΜΑ 43ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 44ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου».