Δήμος Πεντέλης: Ανέθεσε σε εταιρία security τη φύλαξη σχολείων και καταστημάτων

Δήμος Πεντέλης: Ανέθεσε σε εταιρία security τη φύλαξη σχολείων και καταστημάτων

Ο Δήμος Πεντέλης ανέθεσε σε εταιρία ασφάλειας (security) τη φύλαξη όλων των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Δημοτικών Καταστημάτων και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες (Μελισσίων – Νέας Πεντέλης – Πεντέλης).

Η φύλαξη των παραπάνω χώρων γίνεται καθημερινά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα της σχολικής κοινότητας αλλά και προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα καταστροφών.