ΚΟΜΜΑΤΑ

Χουντής: Διαφορετικά «μέτρα και σταθμά» της Κομισιόν για τα φαρμακεία

Χουντής: Διαφορετικά «μέτρα και σταθμά» της Κομισιόν για τα φαρμακεία

Να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις των θεσμών για τα φαρμακεία, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με αφορμή ερώτηση την οποία κατέθεσε για το θέμα στην Κομισιόν.

Οι θεσμοί στερούν το δικαίωμα -όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο-, αλλά και την υποχρέωση, του ελληνικού κράτους να προστατεύει τη δημόσια υγεία, επισημαίνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Χουντής.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, επικαλείται την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2009, η οποία αναγνώρισε στην Ιταλία (όπως και στη Γερμανία για αντίστοιχη περίπτωση) το δικαίωμά της να απαγορεύει στη νομοθεσία της την ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς.

Επισημαίνοντας το σκεπτικό του Δικαστηρίου, στο οποίο υπογραμμίζεται η «ανάγκη για ασφαλή και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα», όπως και τη διαπίστωση ότι «οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν, εξ ορισμού, κατάρτιση, εμπειρία και ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των φαρμακοποιών» ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, τονίζει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι «θεωρείται δικαιολογημένη η απαγόρευση που επιβάλλεται στους μη φαρμακοποιούς να εκμεταλλεύονται ιδιωτικό φαρμακείο» και κατηγορεί την Κομισιόν και τους υπόλοιπους θεσμούς ότι «στερούν το δικαίωμα και την υποχρέωση της Ελλάδας να προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών της». Καλεί ακόμη την Επιτροπή να μην χρησιμοποιεί διαφορετικά «μέτρα και σταθμά» ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να άρει τις απαιτήσεις για αλλαγή της νομοθεσίας, εφόσον το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ο κ. Χουντής ερωτά την Κομισιόν:

1. Γιατί στερεί το δικαίωμα (και υποχρέωση) του ελληνικού κράτους (όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) να προστατεύει τη δημόσια υγεία; Έθεσε η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη διαβούλευση, τα ζητήματα αυτά; Επικαλέστηκε την ανωτέρω δικαστική απόφαση;

2. Σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται η ιδιοκτησία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς; Προτίθεται να ζητήσει από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών την άρση των ρυθμίσεων αυτών, όπως ζητείται τώρα από την Ελλάδα; Εάν όχι, γιατί;