ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταφορά πόρων Διοικ. Μεταρρύθμισης σε παιδικούς σταθμούς και ανέργους

Μεταφορά πόρων Διοικ. Μεταρρύθμισης σε παιδικούς σταθμούς και ανέργους

Τη μεταφορά πόρων από τα κονδύλια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε άλλους τομείς, προκειμένου «να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα», αλλά και εξαιτίας του κινδύνου απώλειας πόρων, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μ. Βολουδάκης.

Όπως εξήγησε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απώλειας πόρων ύψους 160 εκατ. ευρώ και ειδικά για φέτος υπάρχει άμεσος κίνδυνος απώλειας 31 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τα 594 εκατ. ευρώ των εγκεκριμένων κοινοτικών πόρων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, φέτος και το ερχόμενο έτος, πρόκειται να μεταφερθούν περίπου 200 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τού υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται για μη αναπτυξιακές, αλλά απαραίτητες -για τη στοιχειώδη επιβίωση του κοινωνικού κράτους- δράσεις. Φέτος, θα μεταφερθούν 82 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση τού προγράμματος καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Το 2013 θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του προγράμματος φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Όπως εξήγησε ο κ. Βολουδάκης, τα προηγούμενα τρία χρόνια απορροφήθηκαν μόλις 79 εκατ. ευρώ από τη συνολική χρηματοδότηση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Μοιραία, είναι αδύνατον να απορροφηθούν άλλα 500 εκατ. ευρώ τα υπόλοιπα δύο χρόνια, που διαρκεί το πρόγραμμα. Προκειμένου, λοιπόν, να μη χάσει η χώρα τη χρηματοδότηση και λόγω των εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζουμε, αποφασίσθηκε να γίνει επανασχεδιασμός των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τα έργα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχουν ήδη ενταχθεί, 18 εκατ. ευρώ διατίθενται για την Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους, Πολιτών, Επιχειρήσεων (CRM), 42 εκατ. ευρώ για τα Συστήματα Ενδο-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Οικονομία και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων) (ERP), 17,8 εκατ. ευρώ για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS).

Από τα 630 εκατ. ευρώ τού προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα, τα 170 εκατ. ευρώ αφορούν συν-χρηματοδοτούμενα έργα. Πέρα από τα έργα Πληροφορικής, τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν έργα που σχετίζονται με μελέτες. Εκεί, όπως είπε ο κ. Βολουδάκης, εξοικονομούνται όσα κονδύλια είναι εφικτό. Έφερε ως παράδειγμα την Επιτροπή Συντονισμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ενώ είχαν εγκριθεί 5 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη τού έργου της -έργα πληροφορικής και μελέτες- η Επιτροπή κατάφερε να περικόψει τον προϋπολογισμό της στα 300.000 ευρώ.