ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Δούκας: Δεν υπάρχει καν υπόνοια παράνομου πλουτισμού

Π. Δούκας: Δεν υπάρχει καν υπόνοια παράνομου πλουτισμού

Απάντηση αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, για παραπομπή του εξέδωσε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας.

Ο κ. Δούκας υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως πως δεν υπάρχει ούτε καν υπόνοια παράνομου πλουτισμού.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει:

1. Η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως πως δεν υπάρχει ούτε καν υπόνοια παράνομου πλουτισμού. Ο έλεγχος αφορούσε τη μείωση του καταθετικού μου λογαριασμού και όχι αύξηση των περιουσιακών μου στοιχείων! Όπως ήδη έχω εξηγήσει αναλυτικά, η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα του ότι μέρος του καταθετικού μου λογαριασμού τοποθετήθηκε σε επενδυτικό και σε χρηματιστηριακό λογαριασμό.

2. Η Επιτροπή, αλλά και ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών της Επιτροπής, διαπίστωσαν ότι οι Δηλώσεις μου είναι ορθές, και πως τα Πόθεν Έσχες μου των ετών 2009, 2010 και 2011 βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία.

3. Η Επιτροπή δηλαδή, ζητά από τη Δικαιοσύνη να κρίνει εάν η καθυστέρηση στην υποβολή των επίσημων αναλυτικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου μου (2 χρόνια αφότου ήδη είχα πάψει να είμαι βουλευτής), μπορεί ενδεχομένως να επισύρει κάποια χρηματική κύρωση, ή αν απλά θα τεθεί στο αρχείο!

Να υπενθυμίσω, πως εξαιρώντας την εξαετή μου θητεία ως βουλευτής και Υφυπουργός, εργάστηκα και εξακολουθώ να εργάζομαι για περισσότερα από 28 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε ηλικία δε 32 ετών είχα ήδη προαχθεί στο βαθμό του Αντιπροέδρου στη Citibank στη Νέα Υόρκη».