ΠΟΛΙΤΙΚΗ

9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ

9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ

Το 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα λάβει χώρα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Μουρούτσος» του Δήμου Δάφνης – Υμηττού Αττικής.

Με απόφαση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Σάκη Ιωαννίδη το συνέδριο θα μετατραπεί σε αρχών και θέσεων και στο τέλος των εργασιών του θα δημοσιευθεί πολιτική διακήρυξη. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ορίζεται το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος.

Οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων θα πραγματοποιηθούν με βάση όσα ορίζονται από τη Γενική Εγκύκλιο ανάδειξης συνέδρων για το 9ο τακτικό συνέδριο, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΝΝΕΔ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναρτηθεί ο ιστότοπος του συνεδρίου, με τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις διαδικασίες, την εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών καθώς και τη δήλωση συμμετοχής συνέδρων ως ex officio.