ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση με πρωτοβουλία Μαρκόπουλου για τα δάνεια των πυρόπληκτων

Ερώτηση με πρωτοβουλία Μαρκόπουλου για τα δάνεια των πυρόπληκτων

Κοινή ερώτηση, η οποία υπογράφηκε από 23 βουλευτές τριών διαφορετικών κομμάτων της Βουλής, όπως επίσης και από ανεξάρτητους βουλευτές κατατέθηκε στη Βουλή και απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Η ερώτηση συντάχθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ευβοίας της Ν.Δ. Κώστα Μαρκόπουλου και αφορά στην «ανακούφιση» των επαγγελματιών που προσέφυγαν στη λήψη πυρόπληκτων δανείων με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες στη συνέχεια κατέπεσαν.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

«Το καλοκαίρι του 2007, εκτεταμένες πυρκαγιές σε 18 νομούς της χώρας έκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα φυσικών οικοσυστημάτων και γεωργικών εκτάσεων καταστρέφοντας κατοικίες, επιχειρήσεις, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, δίκτυα και υποδομές. Το χειρότερο όλων, θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές.

Το ελληνικό κράτος σε μια προσπάθεια στήριξης των πληγέντων και ανασυγκρότησης των τοπικών οικονομιών, έλαβε διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων και την προσφορά εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείων και κεφαλαίων κίνησης. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007, ΦΕΚ Β΄ 1858) παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες και λειτουργούσαν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές του 2007 περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ 8.868 επαγγελματιών και επιχειρήσεων και το συνολικό ύψος της εγγυητικής ευθύνης αυτού ανήλθε στο συνολικό ποσό των 726.979.345,91 ευρώ.

Όσοι προσπάθησαν, χτυπημένοι από τη λαίλαπα της φωτιάς, να ορθοποδήσουν καταφεύγοντας σε δανεισμό με κρατικές εγγυήσεις, το έπραξαν λίγο πριν την βαθειά οικονομική κρίση που χτύπησε τη χώρα. Η ατυχής αυτή συγκυρία προκάλεσε προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων αυτών. Η κρίση επηρεάζει ιδιαιτέρως τις προβληματικές αυτές περιοχές και η ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων με αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της ενεργούς ζήτησης, σε συνδυασμό με ελαχιστοποίηση της παρεχόμενης ρευστότητας δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα που καταλήγει έως την πλήρη αδυναμία της εξυπηρέτησης των δανείων αυτών.

Αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, μετά από τροποποιήσεις της προαναφερόμενης απόφασης παρασχέθηκε από το ελληνικό κράτος, η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που το επιθυμούσαν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων των εγγυημένων δανείων τους έως 31.12.2013 (σχετ. άρθρο 2 του Ν. 3816/2010, όπως ισχύει, 2/22475/0025/25.4.2012, 2/52027/0025/30.8.2012 και 2/1755/0025/20.2.2013 υπουργικές αποφάσεις).
Με το άρθρο 58 παρ. 6 του Νόμου 4075/2012 είχε προβλεφθεί ότι, επί εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών άνω του 20% των συνολικών υποχρεώσεων και προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Δημόσιο κατά τον Νόμο 3588/2007, αρμόδιο για την έκδοση γνωμοδότησης είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου.

Η ως άνω διάταξη καταργήθηκε με τον νεώτερο Νόμο 4151/2013 (άρθρο 20, παρ. 4α, περ.αα), ο οποίος, στο ίδιο άρθρο και στην παρ. 4β, όρισε ότι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της καταργούμενης, σύμφωνα με την παρ. αα) του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του 3588/2007 μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Νόμου 4002/2011, κρατικές ενισχύσεις, που έχουν κριθεί ότι είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να ανακτηθούν από την αρμόδια υπηρεσία με αποστολή αντιγράφου της απόφασης και πρόσκλησης για την καταβολή του ποσού της ενίσχυσης, άλλως συντάσσεται χρηματικός κατάλογος και βεβαιώνεται η είσπραξη του ποσού με την διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με το νομικό καθεστώς που δημιουργήθηκε, επιβάλλεται πλέον η άμεση επιστροφή όλων των ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική καταστροφή τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή είναι πληθώρα επαγγελματιών και επιχειρήσεων οι οποίοι κατέφυγαν στην συνδρομή του κράτους, ώστε με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου να δανειοδοτηθούν και να ορθοποδήσουν μετά το χτύπημα των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, να πληγούν εκ νέου από την αμέσως ακολουθούμενη οικονομική κρίση και να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που έλαβαν.

Πρέπει το Ελληνικό κράτος να αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν να πληρώσουν, αποκομίζοντας κέρδος, αλλά για βιοπαλαιστές που χτυπήθηκαν εις διπλούν από καταστροφικές συγκυρίες και προσπαθούν να επιβιώσουν.

Οφείλει η πολιτεία να αναγνωρίσει την πραγματική τους αδυναμία και να μην προχωρά σε ανώφελα και χωρίς ουσία μέτρα όπως είναι η προσωποκράτηση. Κανείς δεν κερδίζει με αυτό τον τρόπο.

Μπορεί όπως προσφάτως δήλωσε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας το όλο νομικό πλαίσιο αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου να επανεξετάζεται και πρόκειται να προωθηθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αλλά έως τότε οφείλει το Ελληνικό Κράτος να ενσκήψει άμεσα στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις πυρόπληκτες περιοχές και να δώσει λύσεις.

Θα πρέπει να αναλογιστεί η ελληνική πολιτεία το κόστος σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές οδηγηθούν σε κλείσιμο. Κόστος στα δημοσιονομικά του κράτους από την απώλεια φορολογίας, κόστος αύξησης της ανεργίας από τις απολύσεις, κόστος στην οικονομία από τις επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών που δραστηριοποιούντο οι επιχειρήσεις αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός

1) Προτίθεστε να παρατείνετε την ισχύ των κρατικών εγγυήσεων στα πυρόπληκτα δάνεια και για το 2013;

2) Είναι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των επιμελητηρίων και του εμπορικού κόσμου των πυρόπληκτων περιοχών καθώς και των τραπεζών, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρξουν προτεινόμενες λύσεις που θα γίνουν αποδεκτές από όλα τα μέλη;

3) Προτίθεται το Υπουργείο να προτείνει στις τράπεζες, σχέδιο εξυπηρέτησης πυρόπληκτων δανείων σύμφωνα με το οποίο να πληρώνονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μόνο οι τόκοι και η αποπληρωμή του κεφαλαίου να γίνει μετά το πέρας της κρίσεως;

4) Προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει το επιτόκιο των πυρόπληκτων δανείων, που είχε καθοριστεί σύμφωνα με το επιτόκιο των Ε.Γ.Ε.Δ. δωδεκάμηνης διάρκειας και να κάνει δεκτό το αίτημα των επιμελητηρίων που ζητούν την διασύνδεση των δανείων αυτών με το επιτόκιο euribor 12 μηνών, το οποίο είναι σαφώς χαμηλότερο;

Αθήνα, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ »

Ρoή Ειδήσεων