ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκύκλιος προς όλα τα υπουργεία για εύρεση 155 κενών οργανικών θέσεων

Εγκύκλιος προς όλα τα υπουργεία για εύρεση 155 κενών οργανικών θέσεων

Με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλα τα υπουργεία, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να ενημερωθεί για την εύρεση 155 κενών οργανικών θέσεων που αναζητούνται για τους επιτυχόντες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αναστέλλονται έως και τις 31/12/2016, σύμφωνα με το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4210/2013, βάσει των οποίων η τοποθέτηση των επιτυχόντων που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/98 δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου.

adedyppmetarsmvsdsofi

Ως εκ τούτου, το υπουργείο απέστειλε πίνακα με τον αριθμό των κλάδων ή των ειδικοτήτων στους οποίους αναζητούνται κενές θέσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/2014, ενώ εάν από τον οργανισμό της υπηρεσίας τίθενται πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα, αυτά αναγράφονται στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας) και θα πρέπει να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα πρέπει να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (διορισμός, μετάταξη κ.λπ.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω επιτυχόντων.

Διαβάστε επίσης:

Υπ.Δ.Μετ.:Σε επικαιροποίηση καλούνται οι αδιόριστοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ