ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Κατατέθηκε στη Βουλή το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς, ενώ επιλύει ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία της κυβέρνησης.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Διαβάστε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση για το νομοσχέδιο

Τα άμεσα μέτρα της κυβέρνησης για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης περιλαμβάνουν:

- Παροχή δωρεάν ρεύματος έως 300 kwh μηνιαίως σε κύριες κατοικίες νοικοκυριών που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Εξασφαλίζεται η επανασύνδεση ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση του κομμένου ρεύματος σε δικαιούχους των οποίων η παροχή είχε διακοπεί ως και την 31.01.2015, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

- Επιδότηση ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά και σε αστικές περιοχές. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου ΦΠΑ.

- Σίτιση φυσικών προσώπων που βιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είτε με τη χορήγηση κουπονιού σίτισης είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο και τρόπο, μέσω των υφιστάμενων δομών ή νέων μέσω των αναπτυξιακών συμπράξεων.

Σχετικές ειδήσεις