ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το πολιτικό χρήμα

Οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το πολιτικό χρήμα

Άμεσες παρεμβάσεις για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση, με βάση και το προεκλογικό της πρόγραμμα.

ΕΞΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Οι αλλαγές στην κρατική χρηματοδότηση των κομματικών σχηματισμών αναμένεται να ισχύσουν από τον Απρίλιο και μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση της εφάπαξ καταβολής των ποσών, η παροχή χρημάτων βάσει της φορολογικής ενημερότητας των κομμάτων, ενώ τίθενται και περιορισμοί στην ιδιωτική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής», το θέμα ετέθη από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών, Ν. Βούτσης, έχει ήδη δώσει το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την επεξεργασία των σχετικών διατάξεων.

Βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, αναμένεται ότι θα εφαρμοστούν οι εξής μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το πολιτικό χρήμα:

1)Η καταβολή των χρημάτων δεν θα γίνεται εφάπαξ αλλά με πληρωμή βάσει των πραγματοποιημένων δαπανών.

Σύμφωνα με το ισχύοντα ως τώρα, κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση στα κόμματα το 0,5‰ των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού και ως εκλογική επιχορήγηση το 0,08‰, ανάλογα με τα ποσοστά που έχουν λάβει στις εκλογές.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση, το κράτος θα αποζημιώνει μέρος των πραγματοποιημένων και αποδεδειγμένων δαπανών στις οποίες έχουν προβεί.

Με τη διαδικασία -εάν τελικώς επιλεγεί- τα κόμματα θα πρέπει να καταβάλουν τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιούν από ίδια έσοδα και κατόπιν θα παραδίδουν λίστα δαπανών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με τα αντίστοιχα παραστατικά,

2)Τα ποσά θα καταβάλλονται από το κράτος, μόνο εάν το κόμμα είναι ενήμερο, όσον αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων, όπως γίνεται και στις συναλλαγές του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

3)Η κρατική χρηματοδότηση θα μπορεί να δοθεί σε κόμματα που έλαβαν τουλάχιστον 1% στις εκλογές. Σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής», στόχος της διάταξης είναι να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και μικρότερες πολιτικές δυνάμεις, καθώς σήμερα για να ενταχθεί ένας πολιτικός σχηματισμός στην κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει παρουσιάσει συνδυασμούς στο 70% της επικράτειας και να έχει λάβει το 1,5% των ψήφων. Μάλιστα, για λόγους ισότητας στον πολιτικό ανταγωνισμό τα μικρότερα κόμματα θα αποζημιώνονται με μεγαλύτερο συντελεστή από ό,τι τα μεγαλύτερα.

4)Θα τεθεί «φρένο» στη δυνατότητα δανεισμού των κομμάτων από πιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός του μέτρου είναι να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος όπου τα κόμματα δανείζονταν με βάση τα μελλοντικά τους έσοδα από την κρατική επιχορήγηση.
Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται ο τραπεζικός δανεισμός να υπερβαίνει το 10% της κρατικής αποζημίωσης.

5)Περιορισμοί και όροι διαφάνειας θα τεθούν στην ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει να απαγορεύσει την ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων από offshore εταιρείες. Συζητούνται επίσης δύο προτάσεις που αφορούν στα όρια της ιδιωτικής χρηματοδότησης: η μία πρόταση προβλέπει την απαγόρευση κάθε είδους χορηγίας εταιρειών προς κόμματα, ενώ στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν ότι πρέπει να τεθεί πλαφόν, αλλά να δημοσιοποιείται το όνομα της επιχείρησης και το ποσό που χορηγεί σε ένα κόμμα. Το συγκεκριμένο όριο σήμερα προσδιορίζεται στα 20.000 ευρώ.

Βασικό ρόλο στον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων καθώς και των χρηματοδοτήσεων σε πρόσωπα, πολιτικούς, υπουργούς, αποκτά το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγχει την παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στις προεκλογικές εκστρατείες των υποψηφίων και την υπέρβαση των πλαφόν που έχουν τεθεί νομικά, ενώ θα αντικαταστήσει την Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών που συστήνεται στη Βουλή